• Marsz Niepodległości 2017 Marsz Niepodległości 2018
 • MN2018
 • KALENDARZ
 • EURO2016
 • WYNIKI X Biegu Wdzięczności WYNIKI X BIEGU WDZIĘCZNOŚCI
 • nszz-solidarnosc
 • IX Bieg Wdzięczności
 • Dla Niepodległej
 • Radosław Radwański Bezzwrotne 60 mln zł dla naszego miasta
 • VIII Bieg Wdzięczności WYNIKI: 5 km
 • WYNIKI: 1200 m WYNIKI: 1200 m
 • WIELKI BILET 2014 FOT WIELKI BILET 2014
 • LO studniówka LO ZDJĘCIA
 • Zapal światło wolności
 • SKARGA do MAiC w sprawie TV TRWAM
 • Wydawnictwo Bernard Cichosz
 • Tydzień Patriotyczny w Łodzi
 • http://www.basen-konstantynow.pl/ WYNIKI
 • Obudź się Polsko
 • PKS
Archiwum :
2019-01-16
Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna

17 stycznia 2019 roku (czwartek) o godz. 15.00

PRZYPOMINAMY:

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 17 stycznia 2019 roku (czwartek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim przy ulicy Zgierskiej 2 (parter) z następującym porządkiem obrad:
1)otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniego posiedzenia;
2)przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2019;
3)sprawy różne.

 
2019-01-16
Komisja Mieszkaniowa

Komisja Mieszkaniowa

17 stycznia 2019 roku (czwartek) o godz. 14.00

PRZYPOMINAMY:

Posiedzenie Komisji Mieszkaniowej odbędzie się w dniu 17 stycznia 2019 roku (czwartek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim przy ulicy Zgierskiej 2 (parter) z następującym porządkiem obrad:
1)otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad i protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji,
2)przyjęcie planu pracy Komisji,
3)rozpatrzenie podań o umieszczenie na liście osób oczekujących na przydział mieszkania,
4)mieszkaniowe,
5)różne.

 
2019-01-15
Lider kończy I rundę III ligi

Lider kończy I rundę III ligi

PIŁKA SIATKOWA III liga kobiet

16 stycznia 2019 (środa) godz. 18.30
EKS Skra Bełchatów – UKS Lider Konstantynów Łódzki
W środę 16 stycznia 2019 o godz. 18:30, na wyjeździe, siatkarki UKS Lider Konstantynów Łódzki zagrają w III lidze seniorek z EKS Skra Bełchatów. Dla obu zespołów to czwarte, kończące pierwszą rundę, spotkanie w bieżącym sezonie. Konstantynowianki i bełchatowianki przegrały po dwa mecze i mają po jednym zwycięstwie.
Kolejność w III lidze:
1. ŁKS Siatkówka Żeńska Łódź
2. UKS Ozorków
3. UKS Lider Konstantynów Łódzki
4. EKS Skra Bełchatów
5. WKS Siatkarz Wieluń
Mecze rundy rewanżowej UKS Lider zagra: 2 lutego, 2, 9 i 23 marca 2019 r.
BC

 
2019-01-11
Betlejem w Łodzi!

Betlejem w Łodzi!

ŁÓDŹ Betlejem w Polsce
 
2019-01-10
Zmiana trasy 43A i 43B

Zmiana trasy 43A i 43B

Tramwaje 43A i 43B inaczej w dniu 13 stycznia 2019

Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi informuje, iż w związku z organizacją specjalnych przewozów podczas 28. Finału WOŚP <faktycznie 27., błąd ZDiT>, zmieni się trasa linii tramwajowych 43A i 43B w dniu 13 stycznia 2019 w godz. 19:00-20:30. Tramwaje kursujace z Lutomierska (odjazd 18:19) i z Konstantynowa Łódzkiego (odjazd 18:20) dojadą stałą trasą do skrzyżowania Legionów-Zachodnia, następnie skręcą w ul. Zachodnią na południe i dalej al. Mickiewicza, al. Kościuszki, ul. Zachodnią i ul. Legionów wrócą na trasy do Konstantynowa Łódzkiego i Lutomierska.
 

 
2019-01-08
Trzeci mecz Lidera w III lidze

Trzeci mecz Lidera w III lidze

PIŁKA SIATKOWA III liga kobiet

9 stycznia 2019 (środa) godz. 18.15
UKS Lider Konstantynów Łódzki – WKS Siatkarz Wieluń
W środę 9 stycznia 2019 o godz. 18:15, u siebie w sali przy ul. Sadowej 5/7, siatkarki UKS Lider Konstantynów Łódzki zagrają w III lidze seniorek z WKS Siatkarz Wieluń. Dla obu zespołów to trzecie spotkanie w bieżącym sezonie. Konstantynowianki i wielunianki przegrały swoje dwa pierwsze mecze i zajmują dwie ostatnie pozycje w tabeli wśród pięciu drużyn.
Kolejność w III lidze:
1. ŁKS Siatkówka Żeńska Łódź
2. UKS Ozorków
3. EKS Skra Bełchatów
4. UKS Lider Konstantynów Łódzki
5. WKS Siatkarz Wieluń

 
2019-01-05
Program Orszaku Trzech Króli

Program Orszaku Trzech Króli

ŁÓDŹ Święto Trzech Króli (6 stycznia 2019)

PRZYPOMINAMY:

Ks. Grzegorz Matynia, Koordynator Orszaku Trzech Króli w Łodzi poinformował, że tegoroczny Festyn rozpocznie się Mszą św. w kościele Zesłania Ducha Świętego przy ul. Piotrkowskiej 2 o godz 11.00.
Po Mszy św. procesja kolędników przejdzie ul. Piotrkowską do Bazyliki Archidiecezjalnej Łódzkiej.
Po zakończeniu procesji planowany jest koncert zespołu Arka Noego na Placu Katedralnym.

Przypomnijmy, że od roku 2019 organizowanie kolejnych edycji obchodów Święta Trzech Króli w Łodzi przejęła Fundacja Orszak Trzech Króli z siedzibą w Warszawie. Dotychczas 6 stycznia każdego roku (od kilku lat) Festyn urządzało łódzkie Stowarzyszenie „Powrót Trzech Króli”.
 

 
2019-01-03
Pomoc dla Amelki

Pomoc dla Amelki

MAŁY CZŁOWIEK O WIELKIM SERCU ZAŚPIEWA PIEŚNI PATRIOTYCZNE

W sobotę 5 stycznia 2019 o godz. 16.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Konstantynowie Łódzkim (ul. Łódzka 28) odbędzie się impreza charytatywna MAŁY CZŁOWIEK O WIELKIM SERCU ZAŚPIEWA PIEŚNI PATRIOTYCZNE. Organizatorzy chcą pomóc małej Amelce.

 
 • Kontakt
 • Szept krzykacza
 • Egzemplarz obowiązkowy

  Dz. U.  z 1996 r. nr 152 poz. 722
  USTAWA

  z dnia 7 listopada 1996 r.

  o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych.

  (Dz. U. z dnia 23 grudnia 1996 r.)


  Art. 1. Ustawa określa obowiązki wydawców w zakresie przekazywania dzieł oraz obowiązki bibliotek w zakresie gromadzenia dorobku wydawniczego.

   

  Art. 2. 1. Przez określenie "wydawca" należy rozumieć osobę prawną, jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej oraz osobę fizyczną, która prowadzi na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej działalność polegającą na publikowaniu dzieł; domniemywa się, że wydawcą jest osoba, której nazwę lub nazwisko uwidoczniono w tym charakterze na egzemplarzach publikacji.
  2. Przez określenie "publikacja" należy rozumieć dzieła zwielokrotnione dowolną techniką w celu rozpowszechnienia, a w szczególności:
  1) piśmiennicze, jak: książki, broszury, gazety, czasopisma i inne wydawnictwa ciągłe, druki ulotne, afisze,
  2) graficzne i graficzno-piśmiennicze, jak: mapy, plakaty, plany, wykresy, tabele, rysunki, ilustracje, nuty,
  3) audiowizualne utrwalające dźwięk, obraz lub obraz i dźwięk, jak: płyty, taśmy, kasety, przeźrocza, mikrofilmy, mikrofisze,
  4) zapisane na nośnikach elektronicznych,
  5) oprogramowanie komputerowe.

   

  Art. 3. 1. Wydawca, który udostępnia publicznie egzemplarze publikacji na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, obowiązany jest do nieodpłatnego przekazania uprawnionym bibliotekom liczby egzemplarzy publikacji (egzemplarze obowiązkowe), określonej w art. 5 ust. 1-3.
  2. Obowiązkowi, o którym mowa w ust. 1, podlega również bezpośredni producent dzieła wyprodukowanego w kraju dla wydawcy zagranicznego.
  3. Osoby, o których mowa w ust. 1 i 2, obowiązane są także do przekazywania uprawnionym bibliotekom egzemplarzy obowiązkowych:
  1) kolejnych wydań tego samego dzieła,
  2) poszczególnych mutacji gazet i czasopism, w tym również poszczególnych wersji językowych,
  3) wydań bibliofilskich,
  4) reprintów dzieł wcześniej już publikowanych,
  5) dzieł, które pierwotnie nie były publicznie udostępniane, w tym takich, które utraciły charakter tajny lub poufny.
  4. W przypadku gdy to samo dzieło wydawca publikuje w różnych standardach edytorskich, obowiązek przekazania egzemplarzy obowiązkowych odnosi się do standardu najwyższego.
  5. Minister Kultury i Sztuki określi, w drodze rozporządzenia, w zakresie niezbędnym do zachowania dorobku wydawniczego, wykaz bibliotek uprawnionych do otrzymywania egzemplarzy obowiązkowych poszczególnych rodzajów publikacji oraz zasady i tryb ich przekazywania.

   

  Art. 4. 1. Osoby, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 2, nie są obowiązane do przekazywania egzemplarzy obowiązkowych:
  1) druków przeznaczonych wyłącznie do użytku służbowego organów administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego, wojska oraz do użytku wewnętrznego organizacji politycznych, społecznych i innych, jeżeli takie przeznaczenie zostało określone przed wykonaniem druku,
  2) papierów i znaków wartościowych,
  3) druków artystycznych o charakterze oryginału,
  4) druków, zapisów utrwalających dźwięk, obraz lub obraz i dźwięk, dokonywanych na dowolnym nośniku lub dowolną techniką, przeznaczonych do użytku osobistego,
  5) formularzy, biletów, etykiet i opakowań.
  2. Minister Kultury i Sztuki może, w drodze rozporządzenia, wyłączyć z obowiązku przekazywania egzemplarzy obowiązkowych także inne rodzaje dzieł niż określone w ust. 1.

   

  Art. 5. 1. Bibliotece Narodowej w Warszawie i Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie przekazuje się po dwa egzemplarze obowiązkowe.
  2. Bibliotece Sejmowej w Warszawie przekazuje się po jednym egzemplarzu obowiązkowym dzienników urzędowych organów administracji rządowej.
  3. Pozostałym bibliotekom uprawnionym przekazuje się po jednym egzemplarzu obowiązkowym.
  4. Biblioteki, o których mowa w ust. 1, mają obowiązek wieczystego archiwizowania jednego egzemplarza obowiązkowego.

   

  Art. 6. Filmotece Narodowej w Warszawie przekazuje się po jednym egzemplarzu kopii filmu kinowego i telewizyjnego. Obowiązek ten ciąży na producencie filmu. Przepisy art. 2 ust. 1 oraz art. 3 ust. 2 i 4 stosuje się odpowiednio.

   

  Art. 7. Przesyłki egzemplarzy obowiązkowych, wysyłane do bibliotek uprawnionych do ich otrzymywania, są zwolnione z opłat pocztowych.

   

  Art. 8. 1. Kto uchyla się od obowiązku przekazania uprawnionej bibliotece lub Filmotece Narodowej w Warszawie egzemplarza obowiązkowego, podlega karze grzywny.
  2. Orzekanie w sprawach określonych w ust. 1 następuje w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.

   

  Art. 9. Tracą moc przepisy art. 32 i art. 33 ustawy z dnia 9 kwietnia 1968 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 12, poz. 63, z 1984 r. Nr 26, poz. 129, z 1989 r. Nr 29, poz. 155 i Nr 35, poz. 192 oraz z 1990 r. Nr 34, poz. 198).

   

  Art. 10. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

 • RUSSIA2018
 • Zimowe_Igrzyska_Olimpijskie_2018
 • Igrzyska OlimpijskieWIKIPEDIA
 • http://www.43bis.media.pl/wiadomosci,11970,3,komunikat-obroncow-zycia,konstantynow-lodzki,wiadomosci.html KOMUNIKAT OBROŃCÓW ŻYCIA