• https://OrszakTzrechKróli
 • Marsz Niepodległości 2017 Marsz Niepodległości 2018
 • MN2018
 • KALENDARZ
 • EURO2016
 • WYNIKI X Biegu Wdzięczności WYNIKI X BIEGU WDZIĘCZNOŚCI
 • nszz-solidarnosc
 • IX Bieg Wdzięczności
 • Dla Niepodległej
 • Radosław Radwański Bezzwrotne 60 mln zł dla naszego miasta
 • VIII Bieg Wdzięczności WYNIKI: 5 km
 • WYNIKI: 1200 m WYNIKI: 1200 m
 • WIELKI BILET 2014 FOT WIELKI BILET 2014
 • LO studniówka LO ZDJĘCIA
 • Zapal światło wolności
 • SKARGA do MAiC w sprawie TV TRWAM
 • Wydawnictwo Bernard Cichosz
 • Tydzień Patriotyczny w Łodzi
 • http://www.basen-konstantynow.pl/ WYNIKI
 • Obudź się Polsko
 • PKS
Archiwum :
2019-04-13
KAS zagra w Kazimierzu

KAS zagra w Kazimierzu

PIŁKA NOŻNA Klasa A seniorów, grupa Łódź I

Kolejka 17: 14 kwietnia 2019 (niedziela) 14.30:
Orzeł Kazimierz – KAS Konstantynów Łódzki
W niedzielę 14 kwietnia 2019 o godz. 14.30 w rozgrywkach klasy A Konstantynowska Akademia Sportu zagra, na wyjeździe, z Orłem Kazimierz.
Konstantynowianie mają 38 punktów (12-2-2, 60:20) i znajdują się na miejscu 2 w tabeli (do lidera tracą 8 punktów). Rywale zdobyli 9 punktów (2-3-11, 21:42) i znajdują się na miejscu 14, ostatnim w tabeli.
BC
POLECAMY:
2019-03-18 KAS zaczyna rewanże
 

 
2019-04-09
Msza Święta: 10 kwietnia, 18:00

Msza Święta: 10 kwietnia, 18:00

W intencji ofiar katastrofy smoleńskiej, w kościele Narodzenia Najświętszej Maryi Panny (pl. Kościuszki 4/5)

Klub Gazety Polskiej w Konstantynowie Łódzkim zaprasza w środę, 10 kwietnia 2019 do kościoła Narodzenia Najświętszej Maryi Panny (pl. Kościuszki 4/5) do uczestnictwa w okolicznościowej Mszy św. o godz. 18:00, która będzie sprawowana w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej, w 9. rocznicę tego tragicznego wydarzenia.
Rys. Grzegorz Szafulera

 
2019-04-06
Spotkanie z parlamentarzystami

Spotkanie z parlamentarzystami

Prawo i Sprawiedliwość zaprasza
 
2019-04-05
III Grand Prix im. Jerzego Jaśniaka Seniora

III Grand Prix im. Jerzego Jaśniaka Seniora

PODNOSZENIE CIĘŻARÓW Konstantynów Łódzki, 6 kwietnia 2019

W sobotę i niedzielę 6-7 kwietnia 2019 w Konstantynowie Łódzkim odbędzie się III Grand Prix im. Jerzego Jaśniaka Seniora. W sobotę rywalizacja w godz. 10-19, a w niedzielę 12.30-17.30 (hala CSiR, pl. Wolnosci 60).
Pierwszego dnia przed rozpoczęciem zawodów odbędzie się Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów Polskiej Federacji Podnoszenia Ciężarów Masters. Głównym tematem obrad będzie przyjęcie nowego statutu.
 

 
2019-04-05
Rajd MiCCLo w naszym mieście

Rajd MiCCLo w naszym mieście

Rajd wystartuje z Konstantynowa Łódzkiego 6 kwietnia 2019 o 8.30 (Ośrodek nad Stawami)
 
2019-04-05
O programie CZYSTE POWIETRZE

O programie CZYSTE POWIETRZE

W czwartek 11 kwietnia 2019 roku o godz. 15.00 w MOK-u
 
2019-04-05
Mecze młodziczek Lidera w Warszawie na żywo

Mecze młodziczek Lidera w Warszawie na żywo

PIŁKA SIATKOWA Półfinały Mistrzostw Polski młodziczek 2018/2019 (6-7 kwietnia 2019)

Wszystkie mecze gr. IV Półfinałów Mistrzostw Polski młodziczek 2018/2019 (6-7 kwietnia 2019) będzie można oglądać NA ŻYWO.
Pierwsze spotkania już w sobotę 6 kwietnia 2019.

LINK>>>
POLECAMY:
Półfinały MP młodziczek: Lider w gr. IV w Warszawie

 
2019-04-03
VII Sesja Rady Powiatu

VII Sesja Rady Powiatu

Porządek obrad VII sesji Rady Powiatu Pabianickiego, 4 kwietnia 2019 roku (czwartek) 10:00

W czwartek 4 kwietnia 2019 roku, o godz. 10:00 w „Sali Kominkowej” Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2 odbędzie się VII sesja Rady Powiatu Pabianickiego.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad VII Sesji Rady Powiatu Pabianickiego.
2. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
3. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2019 – 2025.
4. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2019 rok.
5. Przyjęcie uchwały w sprawie złożenia wniosku o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4912 E w Ldzaniu, Gmina Dobroń” z Funduszu Dróg Samorządowych oraz realizacji zadania w ramach tego funduszu.
6. Zamknięcie obrad VII Sesji RPP.

 
 • Kontakt
 • Szept krzykacza
 • Egzemplarz obowiązkowy

  Dz. U.  z 1996 r. nr 152 poz. 722
  USTAWA

  z dnia 7 listopada 1996 r.

  o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych.

  (Dz. U. z dnia 23 grudnia 1996 r.)


  Art. 1. Ustawa określa obowiązki wydawców w zakresie przekazywania dzieł oraz obowiązki bibliotek w zakresie gromadzenia dorobku wydawniczego.

   

  Art. 2. 1. Przez określenie "wydawca" należy rozumieć osobę prawną, jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej oraz osobę fizyczną, która prowadzi na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej działalność polegającą na publikowaniu dzieł; domniemywa się, że wydawcą jest osoba, której nazwę lub nazwisko uwidoczniono w tym charakterze na egzemplarzach publikacji.
  2. Przez określenie "publikacja" należy rozumieć dzieła zwielokrotnione dowolną techniką w celu rozpowszechnienia, a w szczególności:
  1) piśmiennicze, jak: książki, broszury, gazety, czasopisma i inne wydawnictwa ciągłe, druki ulotne, afisze,
  2) graficzne i graficzno-piśmiennicze, jak: mapy, plakaty, plany, wykresy, tabele, rysunki, ilustracje, nuty,
  3) audiowizualne utrwalające dźwięk, obraz lub obraz i dźwięk, jak: płyty, taśmy, kasety, przeźrocza, mikrofilmy, mikrofisze,
  4) zapisane na nośnikach elektronicznych,
  5) oprogramowanie komputerowe.

   

  Art. 3. 1. Wydawca, który udostępnia publicznie egzemplarze publikacji na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, obowiązany jest do nieodpłatnego przekazania uprawnionym bibliotekom liczby egzemplarzy publikacji (egzemplarze obowiązkowe), określonej w art. 5 ust. 1-3.
  2. Obowiązkowi, o którym mowa w ust. 1, podlega również bezpośredni producent dzieła wyprodukowanego w kraju dla wydawcy zagranicznego.
  3. Osoby, o których mowa w ust. 1 i 2, obowiązane są także do przekazywania uprawnionym bibliotekom egzemplarzy obowiązkowych:
  1) kolejnych wydań tego samego dzieła,
  2) poszczególnych mutacji gazet i czasopism, w tym również poszczególnych wersji językowych,
  3) wydań bibliofilskich,
  4) reprintów dzieł wcześniej już publikowanych,
  5) dzieł, które pierwotnie nie były publicznie udostępniane, w tym takich, które utraciły charakter tajny lub poufny.
  4. W przypadku gdy to samo dzieło wydawca publikuje w różnych standardach edytorskich, obowiązek przekazania egzemplarzy obowiązkowych odnosi się do standardu najwyższego.
  5. Minister Kultury i Sztuki określi, w drodze rozporządzenia, w zakresie niezbędnym do zachowania dorobku wydawniczego, wykaz bibliotek uprawnionych do otrzymywania egzemplarzy obowiązkowych poszczególnych rodzajów publikacji oraz zasady i tryb ich przekazywania.

   

  Art. 4. 1. Osoby, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 2, nie są obowiązane do przekazywania egzemplarzy obowiązkowych:
  1) druków przeznaczonych wyłącznie do użytku służbowego organów administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego, wojska oraz do użytku wewnętrznego organizacji politycznych, społecznych i innych, jeżeli takie przeznaczenie zostało określone przed wykonaniem druku,
  2) papierów i znaków wartościowych,
  3) druków artystycznych o charakterze oryginału,
  4) druków, zapisów utrwalających dźwięk, obraz lub obraz i dźwięk, dokonywanych na dowolnym nośniku lub dowolną techniką, przeznaczonych do użytku osobistego,
  5) formularzy, biletów, etykiet i opakowań.
  2. Minister Kultury i Sztuki może, w drodze rozporządzenia, wyłączyć z obowiązku przekazywania egzemplarzy obowiązkowych także inne rodzaje dzieł niż określone w ust. 1.

   

  Art. 5. 1. Bibliotece Narodowej w Warszawie i Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie przekazuje się po dwa egzemplarze obowiązkowe.
  2. Bibliotece Sejmowej w Warszawie przekazuje się po jednym egzemplarzu obowiązkowym dzienników urzędowych organów administracji rządowej.
  3. Pozostałym bibliotekom uprawnionym przekazuje się po jednym egzemplarzu obowiązkowym.
  4. Biblioteki, o których mowa w ust. 1, mają obowiązek wieczystego archiwizowania jednego egzemplarza obowiązkowego.

   

  Art. 6. Filmotece Narodowej w Warszawie przekazuje się po jednym egzemplarzu kopii filmu kinowego i telewizyjnego. Obowiązek ten ciąży na producencie filmu. Przepisy art. 2 ust. 1 oraz art. 3 ust. 2 i 4 stosuje się odpowiednio.

   

  Art. 7. Przesyłki egzemplarzy obowiązkowych, wysyłane do bibliotek uprawnionych do ich otrzymywania, są zwolnione z opłat pocztowych.

   

  Art. 8. 1. Kto uchyla się od obowiązku przekazania uprawnionej bibliotece lub Filmotece Narodowej w Warszawie egzemplarza obowiązkowego, podlega karze grzywny.
  2. Orzekanie w sprawach określonych w ust. 1 następuje w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.

   

  Art. 9. Tracą moc przepisy art. 32 i art. 33 ustawy z dnia 9 kwietnia 1968 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 12, poz. 63, z 1984 r. Nr 26, poz. 129, z 1989 r. Nr 29, poz. 155 i Nr 35, poz. 192 oraz z 1990 r. Nr 34, poz. 198).

   

  Art. 10. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

 • RUSSIA2018
 • Zimowe_Igrzyska_Olimpijskie_2018
 • Igrzyska OlimpijskieWIKIPEDIA
 • http://www.43bis.media.pl/wiadomosci,11970,3,komunikat-obroncow-zycia,konstantynow-lodzki,wiadomosci.html KOMUNIKAT OBROŃCÓW ŻYCIA