2009-10-26
ZChN ma 20 lat

ZChN ma 20 lat

Z okazji dwudziestolecia Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego, jutro (27 października) o godz. 12.00 odbędzie się w lokalu ZChN w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 133 konferencja prasowa z udziałem prezesa ZChN, Mariana Papisa. Msza Święta w intencji Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego zostanie odprawiona w sobotę 21 listopada 2009 r. o godz. 11.00 w kościele pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP, przy ul. Ogrodowej 22 w Łodzi.

Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe to pierwsze stronnictwo, które powstało po zmianach politycznych w naszym kraju w roku 1989. Celem Stronnictwa jest działalność polityczna służąca dobru Narodu i Państwa Polskiego oraz kształtowanie życia społecznego w oparciu o nauczanie społeczne Kościoła.
ZChN zajmuje od początku na politycznej scenie stałe i znaczące miejsce. W latach 1991-1993 i po roku 1997, bez ZChN nie było możliwe utworzenie większościowej koalicji w Sejmie. W wyniku wyborów w 1993 roku ponad jedna trzecia wyborców prawicy nie wprowadziła do Sejmu żadnego swojego reprezentanta. ZChN to jedyne stronnictwo, które nie tylko przetrwało ten czteroletni okres w opozycji pozaparlamentarnej, ale potrafiło nawet rozbudować w tym okresie swoje struktury.
Wybory do sejmu i senatu 23 września 2001 po raz drugi wyznaczyły dla ZChN miejsce w opozycji pozaparlamentarnej.
Inicjatorem, fundatorem oraz Pierwszym Prezesem ZChN jest prof. Wiesław Chrzanowski, żołnierz Armii Podziemnej, lider konspiracyjnych młodzieżowych środowisk narodowych podczas II wojny światowej, więziony w latach stalinowskich, współpracownik śp. Prymasa Tysiąclecia, Marszałek Sejmu I kadencji Odrodzonej III Rzeczpospolitej.
Założycielami ZChN byli działacze NSZZ Solidarność, Niezależnego Zrzeszenia Studentów, młodzieżowych organizacji katolickich, oraz konspiracyjnych prawicowych i niepodległościowych środowisk politycznych ("Młoda Polska", środowisko "Głos", kombatanci AK, NOW, NSZ).

Władze krajowe ZChN
21 marca 2009 w Łodzi odbył się Zwyczajny Zjazd Krajowy Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego. Blisko stu delegatów wybrało władze na nową czteroletnią kadencję. Prezesem ZChN został Marian Papis z Łodzi. Jacek Szczot z Lublina, dotychczasowy szef Zjednoczenia, już nie kandydował na to stanowisko. Zebrani wybrali go do Rady Naczelnej, gdzie powierzono mu funkcję przewodniczącego.
Zjazd poza prezesem wybrał również pozostałych 5 członków Zarządu Głównego, 9 członków Rady Naczelnej, 3 członków Głównej Komisji Rewizyjnej i 3 członków Sądu Koleżeńskiego. Jeszcze tego samego dnia wszystkie te organy władzy stronnictwa ukonstytuowały się na pierwszych posiedzeniach.
Skład Rady Naczelnej uzupełniają, zgodnie ze statutem, wszyscy prezesi zarządów regionów.

Zarząd Główny ZChN:
Marian Papis - prezes
Mirosław Pietrucha – sekretarz generalny
Leszek Lewoc - wiceprezes
Małgorzata Dziekańska - skarbnik
Wiesław Cichocki
Andrzej Mielke

Rada Naczelna ZChN:
Jacek Szczot - przewodniczący
Bernard Cichosz - sekretarz
Jan Klawiter - zastępca przewodniczącego
Romuald Piesik - zastępca przewodniczącego
Ryszard Zajączkowski - zastępca przewodniczącego
Bogusław Kapuściński
Stanisław Mierzejek
Grzegorz Minecki
Joanna Wałęza

Główna Komisja Rewizyjna ZChN
Piotr Milczarek - przewodniczący
Wiesława Twardowska
Teresa Szymańska

Sąd Koleżeński ZChN
Teresa Daszkiewicz - przewodnicząca
Grażyna Siewiera
Urszula Trochanowska