2011-10-16

„Gazeta Zahipnotyzowana” myli obwód z okręgiem

--------------------------------------------------------------------------------------------szept krzykacza

<Pełny tekst>

Czytelnicy „43bis” informują nas, że w konstantynowskiej prasie, chyba w „Gazecie Zahipnotyzowanej” (wrzesień 2011) wyczytali jakoby w Konstantynowie Łódzkim powstał „nowy okręg głosowania” i dlatego w tegorocznych wyborach do sejmu i senatu zagłosować miałoby więcej konstantynowian.
Nasi czytelnicy nie dowierzają, właściwie mają inne zdanie i proszą o sprostowanie tej informacji.
Prostujemy i wyjaśniamy:
Nawet ktoś, komu słoń na ucho nadepnął albo patrzy przez ciemne okulary w niedostatecznie nasłonecznionym pomieszczeniu zauważy różnicę między wypowiadanymi czy napisanymi wyrazami: okręg i obwód. Różnica nie jest ogromna, ale na pewno zauważalna. Gorzej, że dla fachowego pióra redaktora/redaktorki (? - tekst jest niepodpisany) okazała się w ogóle niewyczuwalna.
Słowo okręg, w kontekście wyborów, powinno kojarzyć się nie tylko profesjonaliście, ale każdemu z nas (właśnie za sprawą piszącego profesjonalisty) z kimś wybieranym w okręgu, zaś słowo obwód z miejscem gdzie na tego kandydata do parlamentu czy władz samorządu oddaje się głos.
Duży okręg wyborczy dzieli się na obwody głosowania, aby oddać głos najbliżej miejsca zamieszkania. Kandydaci startują w wyborach w poszczególnych okręgach.
W wyborach parlamentarnych okręgi są duże, dzieli się je na wiele mniejszych obwodów. W wyborach samorządowych najczęściej kilka małych okręgów tworzy jeden obwód głosowania.
Najkrócej hasłowo: w okręgu - wybór zaś w obwodzie - głosowanie.
A poza tym powstanie nowego odrębnego obwodu nie musi oznaczać, że w wyborach zagłosuje więcej konstantynowian.
À propos innych nieścisłości w tekście Nowy okręg głosowania („Gazeta Zahipnotyzowana”), na które zwracają uwagę czytelnicy.
Prostujemy:
Urszula Adaszyńska, kierownik Referatu spraw obywatelskich w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim stwierdziła podczas XI sesji RM (25 sierpnia 2011), że utworzenie w wyborach do parlamentu RP odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Bechcice 3, wynika z faktu, iż obecnie zameldowanych jest tam na pobyt stały 105 kobiet uprawnionych do głosowania, Utworzenie odrębnego obwodu głosowania m.in. w DPS jest wymagane, gdy przebywa tam w dniu wyborów, co najmniej 15 wyborców (a nie gdy przebywa tam ponad 100 osób - jak podaje „GZ”).
Bernard Cichosz