2013-03-29
Za miesiąc wielkie bieganie

Za miesiąc wielkie bieganie

VII Bieg Wdzięczności za Pontyfikat Błogosławionego Jana Pawła II, 28 kwietnia (niedziela)

W niedzielę, 28 kwietna w Konstantynowie Łódzkim odbędzie się VII Bieg Wdzięczności za Pontyfikat Błogosławionego Jana Pawła II. Zawody poprzedzi Msza św. o godz. 8.00 w kościele Narodzenia NMP, pl. Kościuszki.
VII Bieg Wdzięczności za Pontyfikat Błogosławionego Jana Pawła II
Patronat honorowy:
Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień
Organizatorzy:
- Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego Henryk Brzyszcz
- Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie Łódzkim
- UKS „Piątka” Konstantynów Łódzki
Patronat medialny:
- „43bis” (www.43bis.media.pl)
- Kurier GCI
- www.biegampolodzi.pl
Cele:
- Promocja rekreacji ruchowej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
- Tworzenie warunków do aktywnego, zdrowego i sportowego trybu życia mieszkańców województwa łódzkiego i Konstantynowa Łódzkiego
- Integracja osób niepełnosprawnych
- Promocja Województwa Łódzkiego i Konstantynowa Łódzkiego
- Upamiętnienie pontyfikatu Błogosławionego Jana Pawła II
Termin:
28 kwietnia 2013 r., niedziela, godzina 9:00
Start, meta, szatnie i biuro zawodów:
Konstantynów Łódzki, ul. Sadowa 5/7, Szkoła Podstawowa nr 5.
Trasa:
ulice miasta Konstantynowa Łódzkiego:
- mała pętla: Sadowa, Kopernika, Narutowicza, Sucharskiego.
Program minutowy:
9:00 otwarcie zawodów, wystąpienia zaproszonych gości.
Bieg na dystansie 1200 m:
9:15 start biegu dziewcząt z klas IV - rocznik 2002
9:30 start biegu chłopców z klas IV - rocznik 2002
9:45 start biegu dziewcząt z klas V - rocznik 2001
10:00 start biegu chłopców z klas V - rocznik 2001
10:15 start biegu dziewcząt z klas VI - rocznik 2000
10:30 start biegu chłopców z klas VI - rocznik 2000
10:45 start biegu dziewcząt z klas I, II, III gimnazjum - rocznik 1997-99
11:00 start biegu chłopców z klas I, II, III gimnazjum - rocznik 1997-99
11:15 start biegu otwartego dla mieszkańców Konstantynowa Łódzkiego z udziałem niepełnosprawnych, uprawiających Nordic Walking, mile widziane wszelkie inne formy aktywności - rocznik 1996 i starsi
Zakończenie:
11:30 wręczenie pucharów, medali i dyplomów za biegi na dystansie 1200 m, losowanie nagród wśród uczestników.
Zgłoszenia:
Zgłoszenia do VII Biegu Wdzięczności przyjmowane będą przez nauczycieli wychowania fizycznego w szkołach do 25.04.2013 r. lub w Centrum Sportu i Rekreacji, ul. Kilińskiego 75a (pok. nr 4 sekretariat) do 26.04.2013 r., tel. 42 211 19 05, drogą elektroniczną: basen@basen-konstantynow.pl.
Zgłoszenia do biegu otwartego 1200 m będą przyjmowane dodatkowo w dniu zawodów od godz. 8:30 do minut 30 przed startem. Oprócz zgłoszenia należy wypełnić oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w tego typu imprezie. W przypadku osób niepełnoletnich takie oświadczenie wypełnia prawny opiekun. Zgłoszenia i oświadczenia do pobrania ze strony www.basen-konstantynow.pl
Nagrody:
- Nagroda dla najliczniej reprezentowanej szkoły.
- Medale dla trzech pierwszych zawodników w każdej kategorii.
- Dyplomy za pierwsze sześć miejsc w każdej kategorii.
- Statuetka dla najstarszego zawodnika.
- Statuetka dla najlepszego samorządowca z Konstantynowa Łódzkiego.
- Statuetka dla najlepszego mieszkańca Konstantynowa Łódzkiego w biegu otwartym na 1200 m.
- Losowanie nagród niespodzianek wśród wszystkich uczestników biegu.
Postanowienia końcowe:
- Uczestnicy zostaną ubezpieczeni przez organizatora imprezy w zakresie NW.
Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu oraz wprowadzania zmian, które zostaną podane do wiadomości w dniu zawodów. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
Zawodnicy zachowują zasady bezpieczeństwa, nie mogą powodować zagrożeń dla współuczestników biegu.
Za niesportowe zachowanie zawodnik będzie wykluczony z biegu.
Prawo do startu mają:
- osoby niepełnoletnie od lat 11 za pisemną zgodą rodziców oraz deklaracją o stanie zdrowia zawartą w karcie zgłoszeniowej,
- dzieci poniżej 11 roku życia pod opieką rodzica wyłącznie w Biegu Otwartym,
- osoby pełnoletnie deklarujące brak przeciwwskazań zdrowotnych
 

Bieg na dystansie 5000 m:
12:00 start
- regulamin: http://www.basen-konstantynow.pl/pdf/regulamin_5000_2013.pdf
- zgłoszenia: http://inessport.pl/zapisy