2013-04-28
Segregujesz – Zyskujesz

Segregujesz – Zyskujesz

„Czysta gmina Konstantynów Łódzki”

25 kwietnia 2013 r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pozytywnie rozpatrzył wniosek gminy z dziedziny Edukacji Ekologicznej
i podjął decyzję o przyznaniu dotacji na zadanie pn.„Czysta gmina Konstantynów Łódzki”
do wysokości 24 905,00 zł. Planowany całkowity koszt zadania: 27 672,70 zł
„Czysta gmina Konstantynów Łódzki” to projekt edukacji ekologicznej skierowany
do społeczności lokalnej gminy, dzieci i młodzieży z konstantynowskich placówek oświatowych, władz samorządowych oraz lokalnych mediów, dotyczącej zasad i korzyści wynikających z segregacji odpadów i ich przetwarzania. W ramach zadania zaplanowano zorganizowanie i przeprowadzenie happeningu ekologicznego, zakup zgniatarek do segregacji butelek, przeprowadzenie przez Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” w Łodzi lekcji ekologicznych w placówkach oświatowych oraz druk materiałów informacyjno-promocyjnych.
W ramach zadania na terenie naszego miasta (pl. Kościuszki) przeprowadzony zostanie happening ekologiczny pod nazwą „Segregujesz – Zyskujesz”, którego celem będzie promowanie wśród mieszkańców prawidłowego postępowania z odpadami.
Podczas happeningu każdy uczestnik będzie mógł dowiedzieć się jak prowadzić selekcję odpadów we własnym domu i do jakich pojemników odpady wrzucać.
Imprezę przygotuje i poprowadzi Fundacja Ekologiczna ARKA z Bielska-Białej.
Fundacja jest pomysłodawcą i organizatorem projektu „Listy dla Ziemi”, w którym również gmina Konstantynów bierze udział.
Głównym elementem happeningu będzie ZIELONA SCENA oraz ekspozycja ZIELONEGO KINA. Na wolnej przestrzeni rozłożone będą stanowiska puzzli, gier, instalacji ekologicznych i zabaw przestrzennych. Podczas imprezy odbywać się będą liczne konkursy m.in. na najlepsze hasło ekologiczne, segregowanie surowców na czas, eko-kalambury, eko-memory konkurs plastyczny. Dla uczestników konkursów przewidziane zostały liczne nagrody i upominki.
Informacja: Magdalena Czech, Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim

Projekt „Czysta gmina Konstantynów Łódzki” jest dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi