2013-04-28
Tylko do końca czerwca!

Tylko do końca czerwca!

Przedsiębiorstwo Komunalne oferuje kompleksową usługę podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej

Program budowy podłączeń do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej
Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Konstantynów Łódzki Sp. z o.o. oferuje kompleksową usługę realizacji podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej, począwszy od projektu poprzez budowę i inwentaryzację geodezyjną, po włączenie do sieci wybudowanej w ramach Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Konstantynowa Łódzkiego (faza II)” w ulicach: Łódzkiej, Gdańskiej, Ogrodowej, M.Skłodowskiej-Curie, Sienkiewicza, Mickiewicza, 1 Maja, Słowackiego, Dolnej, Nad Jasienią, Zgierskiej, Kaczeńcowej oraz w pl. Wolności. Na indywidualnie uzgodnionych zasadach oferujemy również realizację podłączeń do kanalizacji sanitarnej w pozostałych ulicach Konstantynowa Łódzkiego, w których znajduje się miejska sieć kanalizacji sanitarnej.
Przy zleceniu usługi do PKGKŁ Sp. z o.o. oferujemy możliwość realizacji podłączenia do kanalizacji w najniższej na rynku cenie i spłaty całej należności w 36 miesięcznych równych ratach.
Przystąpienie do Programu gwarantuje uniknięcie kar za brak podłączenia oraz ok. czterokrotne obniżenie kosztów pozbywania się nieczystości ciekłych zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami przy braku podłączenia.
Orientacyjna wielkość miesięcznej raty brutto przy realizacji podłączenia w warunkach standardowych (nawierzchnia nieutwardzona, zagłębienie do 2,5 m, przyłącze ok. 2,0 mb ze studnią rewizyjną ø 400/425, brak wody gruntowej) wynosi:
Orientacyjna wielkość miesięcznej raty brutto przy realizacji podłączenia w warunkach standardowych (nawierzchnia nieutwardzona, zagłębienie do 2,5 m, przyłącze ok. 2,0 mb ze studnią rewizyjną ø 400/425, brak wody gruntowej) wynosi:
- z gotowym projektem
I wariant: 2mb od kanału do studni rewizyjnej ø 400/425 - 80,00 zł
II wariant: 2mb od kanału do studni rewizyjnej ø 400/425 + 5 mb od studni rewizyjnej do podłączenia z instalacją wewnętrzną - 115,00 zł
- z projektem do wykonania
I wariant: 2mb od kanału do studni rewizyjnej ø 400/425 - 95,00 zł
II wariant: 2mb od kanału do studni rewizyjnej ø 400/425 + 5 mb od studni rewizyjnej dopodłączenia z instalacją wewnętrzną - 130,00 zł
Uwaga! Spiesz się z przystąpieniem do Programu! Wnioski będą przyjmowane tylko do końca czerwca 2013 r., a liczba podłączeń możliwa do realizacji w ramach Programu ograniczona jest do 100 sztuk.
Zapraszamy do nas od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 14.30.
Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Konstantynów Łódzki Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 44, 95-050 Konstantynów Łódzki.
Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO) - Halina Tobiańska - (42) 211-13-19 w.104
Specjalista w Zespole Technicznym JRP – Michał Szcześniak - (42) 211-13-19 w.144