2014-01-10
Rodzinny Konstantynów Łódzki

Rodzinny Konstantynów Łódzki

Władze miasta zapraszają do współpracy na rzecz rodzin wielodzietnych

Od stycznia bieżącego roku konstantynowski samorząd realizuje program „Rodzinny Konstantynów Łódzki”.
Są to działania na rzecz rodzin wielodzietnych posiadających troje lub więcej dzieci (dotyczy to również wielodzietnych rodzin zastępczych), prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, zamieszkałych na terenie Konstantynowa Łódzkiego i zameldowanych na pobyt stały lub czasowy powyżej 3 miesięcy.
Burmistrz Henryk Brzyszcz zaprasza do współpracy na rzecz rodzin wielodzietnych firmy i instytucje.
Szczegóły>>>