2014-08-31
Ksiądz na to zasłużył!

Ksiądz na to zasłużył!

Biografia ks. płk. Stanisława Czernika. powstała staraniem stowarzyszenia Konstantynowskie Porozumienie Samorządowe

Ukazała się już książka prof. Rafała Leszczyńskiego Ksiądz Stanisław Czernik. Służył Bogu i Ojczyźnie. Przedmowę do niej napisał bp Adam Lepa (pisaliśmy już o tym). Wprowadzenie natomiast jest autorstwa Andrzeja Owczarka, przewodniczącego Konstantynowskiego Porozumienia Samorządowego, inicjatora powstania biografii. Przewodniczący wspomina ks. Stanisława Czernika z czasów kiedy jako ministrant służył do Mszy św. sprawowanych przez konstantynowskiego dziekana, wspomina go jako organizatora pomocy żywnościowej w stanie wojennym. Przywołuje sytuacje charakterystyczne dla ks. Stanisława Czernika, niezwykłego Człowieka i Duszpasterza.
Warto może zacytować z przedmowy Andrzeja Owczarka poniższe fragmenty:
Konstantynowskie Porozumienie Samorządowe oddaje w Państwa ręce, ku wiecznej pamięci, monografię życia wielkiego kapłana i patrioty, honorowego obywatela naszego miasta, ks. prałata, pułkownika STANISŁAWA CZERNIKA, niezwykle skromnego człowieka, który zapisał się w historii Polski, Kościoła i Konstantynowa
Łódzkiego. /…/
Kiedy odszedł na emeryturę, postanowił na zawsze zostać konstantynowianinem, nadal służył nam posługą kapłańską, uczestniczył we wszystkich uroczystościach miejskich, zwłaszcza patriotycznych. Swoją radą i błogosławieństwem wspierał samorząd miasta, stowarzyszenia i inne organizacje, zawsze każdemu dobrze życząc. Pierwszy tytuł honorowego obywatela miasta niewątpliwie trafił w godne ręce. /…/
Gdy nadszedł czas ziemskiego rozstania z Księdzem Prałatem wszyscy mieliśmy łzy w oczach, płynące z głębi naszych serc, płakały także niebiosa. Zgodnie z życzeniem ks. Stanisława, został pochowany w konstantynowskiej ziemi, aby na zawsze pozostać pośród nas. Dlatego nie omijajmy tego grobu, prowadźmy tam nasze dzieci i wnuki, a później niech przeczytają tę publikację.
Ksiądz prałat pułkownik Stanisław Czernik na to zasłużył!

 

Zainteresowani otrzymaniem monografii życia, wieloletniego proboszcza parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny oraz dziekana dekanatu konstantynowskiego ks. prałata płk. Stanisława Czernika proszeni są o zgłaszanie się pocztą elektroniczną (43bis@post.pl) do sekretarza Konstantynowskiego Porozumienia Samorządowego Bernarda Cichosza (tel. 603 44 43 43).
Bernard Cichosz
Na zdj.: Spotkanie opłatkowe z emerycką Solidarnością, 19.12.2004; fot. Bernard Cichosz
______________
Rafał Leszczyński Ksiądz Stanisław Czernik. Służył Bogu i Ojczyźnie
Wydawnictwo Bernard Cichosz, Konstantynów Łódzki 2014
ISBN 978-83-62101-06-1, nakład 3 000 egz., wyd. I, druk: StarCo (www.starco.com.pl)
Nakładcy:
Andrzej Biernat, Henryk Brzyszcz, Robert Bujnowicz, Bernard Cichosz, Anna Dębska,
Elżbieta Jabłońska, Grzegorz Kiełbik, Mirosława Marszałek, Marcin Młynarczyk, Andrzej
Owczarek, Bronisław Pawłowski, Radosław Radwański, Zygmunt Rogala, Małgorzata
Rusek, Witold Stępień, Gabriela Szczepaniak, Bronisław Szmytke, Barbara Zapalska