2015-06-16
Jerzy Jabłoński laureatem

Jerzy Jabłoński laureatem

Sukces nauczyciela Gimnazjum nr 1 w Konstantynowie Łódzkim

Kapituła Konkursów Innowacyjnych, której przewodniczyła Konsul Wielkiej Brytanii Pani Małgorzata Brzezińska przyznała Jerzemu Jabłońskiemu, nauczycielowi religii w Gimnazjum nr 1 w Konstantynowie Łódzkim, tytuł i certyfikat „Nauczyciel Innowator”.
W poniedziałek 15 czerwca w Sali Lustrzanej Muzeum Miasta Łodzi odbyła się gala podsumowująca ruch innowacyjny w szkolnych systemach edukacyjnych, inspirowany i wspierany przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego we współpracy z instytucjami o znaczeniu krajowym i międzynarodowym. Patronat honorowy nad uroczystością objęli: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Wojewoda Łódzki, Marszałek Województwa Łódzkiego, Prezydent Miasta Łodzi, Łódzki Kurator Oświaty.
Podczas podsumowania zostały przyznane tytuły honorowe i stosowne certyfikaty w następujących kategoriach: „Talent Uczniowski”, „Nauczyciel Innowator”, „Lider w Edukacji”, „Lider Społeczno-Oświatowy”, „Kreator Innowacji”, „Kreator Kompetencji Zawodowych”, „Partner Przyjazny Edukacji”, „Ambasador Innowacyjnych Idei i Praktyk Pedagogicznych”, „Mistrz Pedagogii”.
W ubiegłych latach wyżej wymienione tytuły i certyfikaty otrzymali wybitni naukowcy, twórcy pedagogiki pracy, przedsiębiorcy, dyrektorzy szkół innowacyjnych i nauczyciele - autorzy różnych innowacji programowych, organizacyjnych i metodycznych, m.in.: prof. Jan Miodek, prof. Michał Kleiber - Prezes PAN, Anna Dymna, Kazimierz Tischner, prof. Stanisław Bielecki - rektor PŁ, prof. Zdzisław Ratajek, prof. Zbyszko Melosik, prof. Sławomir Wiak - prorektor PŁ, prof. Bogusław Śliwerski.
W tym roku Kapituła Konkursów Innowacyjnych, której przewodniczyła Konsul Wielkiej Brytanii Pani Małgorzata Brzezińska przyznała Jerzemu Jabłońskiemu, nauczycielowi religii w Gimnazjum nr 1 w Konstantynowie Łódzkim, tytuł i certyfikat „Nauczyciel Innowator”.
EP