2017-09-17

Por. Bronisław Wajs uhonorowany

17 września 2017 przy Dębie Katyńskim w Srebrnej odsłonięto tablicę pamiątkową.

<ZDJĘCIA>
<2010-04-10 Mój Ojciec por. Bronisław Wajs>
W niedzielę, 17 września 2017 – po Mszy św. odprawianej w kościele Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Konstantynowie-Srebrnej – została uroczyście odsłonięta i poświęcona tablica przy Katyńskim Dębie Pamięci posadzonym (11 kwietnia 2010 roku) obok kościoła NNMP dla uhonorowania por.* Bronisława Wajsa zamordowanego przez sowiecką policję polityczną (NKWD) w Katyniu w 1940 r.
Tablica w Srebrnej zawiera napis:

DĄB PAMIĘCI
posadzony dla uhonorowania
por. Bronisława Wajsa
urodzonego 29.11.1904 r.
w Srebrnej k. Łodzi
zamordowanego przez
sowiecką policję polityczną (NKWD)
w Katyniu w 1940 r.
Program „Katyń... ocalić od zapomnienia”
002607/007658/WE/2010

 

   Warto wspomnieć, że już przed laty na północnej ścianie kościoła (na zewnętrz) umieszczono tablicę pamiątkową, na której widnieje napis:
Ś.P.
por. BRONISŁAW WAJS
UR. 29.XI.1904 r. w SREBRNEJ
ZGINĄŁ ŚMIERCIĄ MĘCZEŃSKĄ
w KATYNIU w KWIETNIU 1940 r.
ŻONA I CÓRKA

 

   Od roku 2008 realizowany jest społeczny Program KATYŃ... OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA. W naszej Ojczyźnie, w jego ramach trwa akcja posadzenia 21.857 (dawniej podawano 21.473) Dębów Pamięci. Przed kilku laty władze Konstantynowa Łódzkiego podjęły inicjatywę Bernarda Cichosza, przewodniczącego konstantynowskiego koła Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego i włączyły nasze miasto w tę akcję w roku 2010. W Konstantynowie Łódzkim, w siedemdziesiątą rocznicę zbrodni katyńskiej posadzono trzy Dęby Pamięci.
   Dąb Pamięci ppor. Erwina Juliusza Reicherta przy kościele Narodzenia NMP (pl. Kościuszki) został posadzony 11 kwietnia 2010 roku. Tego dnia w Konstantynowie posadzono również Dąb Pamięci por. Bronisława Wajsa – przy kościele Nawiedzenia NMP (Srebrna) i Dąb Pamięci posterunkowego Policji Państwowej Kazimierza Turczyńskiego – na pl. Wolności (parafia Świętego Józefa Robotnika) przy krańcówce tramwaju 43BIS. <UWAGA: tu dąb posadzono powtórnie - kilkanaście metrów na północ od miejsca, w którym usechł posadzony pierwotnie (to jest widoczne przy porównaniu stanu na dzień dzisiejszy z fotografiami wykonanymi 11.04.2010 podczas sadzenia).>

   Odsłonięta dzisiaj (17.09.2017) tablica przy Katyńskim Dębie Pamięci posadzonym (11 kwietnia 2010 roku) obok kościoła Nawiedzenia NMP (w Srebrnej) dla uhonorowania por. Bronisława Wajsa jest jużdrugą tablicą w naszym mieście. Pierwszą odsłonięto 17 września 2013 roku przy Katyńskim Dębie Pamięci rosnącym na pl. Kościuszki (skwer przy kościele Narodzenia NMP).
Tablica na pl. Kościuszki zawiera napis:
DĄB PAMIĘCI
posadzony dla uhonorowania
ppor. Erwina Juliusza Reicherta
urodzonego 18.04.1906 r. w Konstantynowie Łódzkim zamordowanego przez sowiecką policję polityczną (NKWD) w Katyniu w 1940 r.
Program „Katyń... ocalić od zapomnienia” 002608/006915/WE/2010

   Za rok zaplanowano odsłonięcie trzeciej tablicy przy Katyńskim Dębie Pamięci – posadzonym (11 kwietnia 2010 roku) dla uhonorowania posterunkowego Policji Państwowej Kazimierza Turczyńskiego – na pl. Wolności (parafia Świętego Józefa Robotnika) przy krańcówce tramwaju 43BIS.

KATYŃSKIE DĘBY PAMIĘCI upamiętniają uhonorowanie 21.857 (dawniej podawano 21.473) oficerów Wojska Polskiego, Policji, Straży Granicznej i Więziennej wymordowanych przez NKWD na rozkaz Stalina. W dniu 5 marca 1940 roku Józef Stalin wraz z najwyższymi urzędnikami Związku Sowieckiego podpisali rozkaz zamordowania polskich jeńców. Akcja rozstrzeliwania rozpoczęła się w kwietniu 1940 roku i trwała do połowy maja. Więźniów ze Starobielska mordowano w piwnicach NKWD w Charkowie. Jeńców z obozu w Kozielsku transportowano do Lasu Katyńskiego, gdzie rozstrzeliwano ich nad otwartymi grobami. Jeńców z obozu w Ostaszkowie zamordowano w urzędzie NKWD w Twerze, a stamtąd ich zwłoki wywożono do lasu w Miednoje.
   DĘBY posadzono już w: USA, Rosji, Szwajcarii, Norwegii, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Bułgarii, na Węgrzech, Litwie, Łotwie, Białorusi, Ukrainie i Cyprze.
   Na stronie internetowej: www.katyn-pamietam.pl znaleźć można wszelkie informacje o Programie KATYŃ... OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA.
Bernard Cichosz

………………………....
* Na stopień porucznika Wojska Polskiego podporucznik Bronisław Wajs s. Józefa został mianowany pośmiertnie decyzją Ministra Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 października 2007 roku.