2018-01-08
(NIE)obecność radnych na sesjach rady miejskiej

(NIE)obecność radnych
na sesjach rady miejskiej

Frekwencja w VII kadencji Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim

Dotychczas - od początku VII kadencji (2014) do końca roku 2017 - odbyły się 42 sesje Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim. Najwięcej nieobecności (6) odnotowała radna Elżbieta Jabłońska. Żadnej sesji nie opuściło pięcioro radnych: Jadwiga Czekajewska, Włodzimierz Jędrasik, Michał Paśnicki, Zygmunt Rogala, Konrad Sudra.
Poniżej liczba nieobecności na sesjach aktualnych radnych*.
Liczba nieobecności – nazwisko i imię
2 – BUJNOWICZ Robert
0 – CZEKAJEWSKA Jadwiga
6 – JABŁOŃSKA Elżbieta
1 – JAKUBOWSKI Jacek Piotr
0 – JĘDRASIK Włodzimierz
2 – ŁOPACIŃSKI Marek
2 – MARSZAŁEK Mirosława
2 – MŁYNARCZYK Marcin
2 – OWCZAREK Andrzej
0 – PAŚNICKI Michał
3 – RADWAŃSKI Radosław
0 – ROGALA Zygmunt
0 – SUDRA Konrad Wiktor
3 – SZCZEPANIAK Gabriela
1 – ZAPALSKA Barbara

* na początku kadencji do 30.04.2015 radnym był Marian Kaczorowski (jedna nieobecność), którego po rezygnacji zastąpił wybrany w wyborach uzupełniających (2015) Marcin Młynarczyk.