2018-01-10
XLV Sesja Rady Powiatu

XLV Sesja Rady Powiatu

Porządek obrad XLV sesji Rady Powiatu Pabianickiego, 11 stycznia 2018 roku (czwartek) 10:00

W czwartek, 11 stycznia 2018 o godz. 10:00 w „Sali Kominkowej” Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2 odbędzie się XLIV sesja Rady Powiatu Pabianickiego.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XLV Sesji Rady Powiatu Pabianickiego.
2. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
3. Przyjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2018 –2025,
b) zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2018 rok:
4. Zamknięcie obrad XLV Sesji RPP.