2018-01-23
2018 Rokiem Zbigniewa Herberta

2018 Rokiem Zbigniewa Herberta

Przypominamy poezję Zbigniewa Herberta

Przez aklamację posłowie podjęli 27 października 2017 uchwałę w sprawie ustanowienia 2018 Rokiem Zbigniewa Herberta – jednego z najwybitniejszych polskich poetów XX wieku, eseisty i dramaturga (poniżej uchwała sejmu w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Zbigniewa Herberta).
Miesięcznik „Ex Libris 43bis” zamierza w każdym wydaniu publikować jeden wiersz Zbigniewa Herberta. Te teksty znajdą się również w naszym portalu. Jutro pierwszy z nich Przesłanie Pana Cogito.

 

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 27 października 2017 r.
w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Zbigniewa Herberta
W dniu 28 lipca 2018 roku minie 20 lat od śmierci Zbigniewa Herberta – jednego z najwybitniejszych poetów polskich i europejskich XX wieku. Z tej okazji Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, w uznaniu ogromnych zasług Artysty, postanawia oddać Mu hołd.
W epoce kryzysu wartości i głębokiego zwątpienia Zbigniew Herbert zawsze stał po stronie zasad: w sztuce – kanonu piękna, hierarchii i rzemiosła, w życiu – kodeksów etycznych, jasno rozróżniających pojęcia dobra i zła. Był uosobieniem wierności – samemu sobie i słowu.
W swojej poezji wyrażał umiłowanie wolności, wiarę w godność jednostki i jej moralną siłę. Patriotyzm rozumiał jako miłość surową, wymagającą solidarności z poniżonymi i cierpliwej pracy nad przywracaniem pojęciom ich rzeczywistych znaczeń.

Przestrzegał: „Naród, który traci pamięć, traci sumienie”. A zatem „Należy [...]
zrobić wszystko, by odbudować imponderabilia i autorytety. Ich brak bowiem to dla losów narodu śmiertelne zagrożenie”.
Wprowadził do polszczyzny wiele zdań budujących naszą tożsamość i wyobraźnię, z których najważniejsze brzmi: „Bądź wierny Idź”.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, głęboko przekonany o wyjątkowym znaczeniu Jego twórczości, ustanawia rok 2018 Rokiem Zbigniewa Herberta.
MARSZAŁEK SEJMU
/ – / Marek Kuchciński
Rys. Jerzy Janiszewski, Sejm RP, logo
<Aktualizacja: 2018-02-04>