2018-01-26
WBP digitalizuje czasopisma

WBP digitalizuje czasopisma

Projekt dofinansowany ze środków MKiDN w ramach programu „Kultura cyfrowa”

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi zakończyła realizowany w 2017 roku projekt „Digitalizacja czasopism ze zbiorów Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim i doposażenie pracowni digitalizacji”.
Projekt dofinansowany został ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura cyfrowa”.
W ramach projektu zeskanowano czasopisma piotrkowskie z drugiej połowy XIX i pierwszej polowy XX wieku. Są to: „Dziennik Narodowy”, „Dziennik Piotrkowski”, „Głos Trybunalski”, "Petrokovskia Gubernskia Vedomosti”. Zeskanowano 2300 numerów czasopism. Materiały prezentowane są w Bibliotece Cyfrowej Regionalia Ziemi Łódzkiej http://bc.wbp.lodz.pl
W ramach doposażenia pracowni digitalizacji Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej zakupiono obudowę na dyski zwiększającą pojemność macierzy z osprzętem do montażu i podłączenia.
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Łodzi kontynuuje digitalizację kolejnych roczników tych tytułów i sukcesywne umieszcza je w bibliotece cyfrowej.
Ewa Baranowska, Jolanta Zwierzyńska
WBP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi

<Aktualizacja: 2018-02-04>