2018-02-01
Pan Cogito rozmyśla o cierpieniu

Pan Cogito rozmyśla o cierpieniu

2018 Rokiem Zbigniewa Herberta

Zbigniew Herbert

Pan Cogito rozmyśla o cierpieniu


Wszystkie próby oddalenia
tak zwanego kielicha goryczy –
przez refleksję
opętańczą akcję na rzecz bezdomnych kotów
głęboki oddech
religię –
zawiodły


należy zgodzić się
pochylić łagodnie głowę
nie załamywać rąk
posługiwać się cierpieniem w miarę łagodnie
jak protezą
bez fałszywego wstydu
ale także bez pychy


nie wywijać kikutem
nad głowami innych
nie stukać białą laską
w okna sytych


pić wyciąg gorzkich ziół
ale nie do dna
zostawić przezornie
parę łyków na przyszłość


przyjąć
ale równocześnie
wyodrębnić w sobie
i jeśli to jest możliwe
stworzyć z materii cierpienia
rzecz albo osobę


grać
z nim
oczywiście
grać


bawić się z nim
bardzo ostrożnie
jak z chorym dzieckiem
wymuszając w końcu
głupimi sztuczkami
nikły
uśmiech


Fot. Danuta B. Łomaczewska / East News
<Aktualizacja: 2018-02-04>