2018-02-05
2 mln złotych na przebudowę konstantynowskiego targowiska

2 mln złotych na przebudowę konstantynowskiego targowiska

Przebudowa targowiska w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Sucharskiego od wiosny 2018 do grudnia 2019

■ Za ponad 2 mln złotych zostanie przebudowane konstantynowskie targowisko miejskie.
■ Wkład własny gminy Konstantynów Łódzki w inwestycję: 1 158 590,50 zł; dofinansowanie z Unii Europejskiej: 874 938,00 zł.
■ Przebudowa konstantynowskiego targowiska przy ul. Sucharskiego potrwa od wiosny 2018 do grudnia 2019.
Decyzją Zarządu Województwa Łódzkiego (z 22.01.2018) o podziale środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich gmina Konstantynów Łódzki uzyskała dofinansowanie na projekt pt. „Przebudowa targowiska miejskiego w Konstantynowie Łódzkim”.
Za ponad 2 mln złotych (całkowity koszt inwestycji: 2 033 528,50 zł, w tym wkład własny gminy: 1 158 590,50 zł oraz unijne dofinansowanie: 874 938,00 zł) gmina Konstantynów Łódzki przebuduje targowisko miejskie przy ul. Sucharskiego. Roboty będą prowadzone od wiosny 2018 do grudnia 2019.   BC
<TEKST Gminnego Centrum Informacji: ODMIENIONE I NOWOCZESNE TARGOWISKO MIEJSKIE>