2018-02-12
Obligacje naszej gminy

Obligacje naszej gminy

Polecamy nowy numer konstantynowskiego miesięcznika

Obligacje wyemitowane przez gminę Konstantynów Łódzki
[wartość (data emisji) serie]:
3 700 000 zł (30.11.2012) A12 do G12
spłata: listopad 2016 – listopad 2031 (pierwotnie: 20.06.2016 – 20.06.2022) /spłata zadłużenia/

8 000 000 zł (18.01.2013) A13 do H13
spłata: wrzesień 2016 – wrzesień 2023 /spłata zadłużenia i deficyt majątkowy/

4 727 000 zł (27.12.2013) I13 do M13
spłata: 20.12.2023 – 27.12.2028 / restrukturyzacja zadłużenia /

6 680 000 zł (15.10.2014) A14 do F14
spłata: 20.12.2024 – 20.12.2029 /spłata zadłużenia i deficyt majątkowy/

Łączna wartość: 23 107 000 zł

    UZASADNIENIA:
    – do projektu UCHWAŁY NR XXV/198/12 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 26 października 2012 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych miasta Konstantynowa Łódzkiego:
1. W związku z brakiem realizacji sprzedaży majątku w zaplanowanej wysokości i tym samym niedotrzymaniem wielkości wskaźników wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych występuje konieczność restrukturyzacji zadłużenia zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Łódzkim wynikającego z umowy Nr 316-30061-3312-106/2 z dnia 10.07.2006 roku.
Obecnie roczna spłata rat zaciągniętego kredytu wynosi 538.280 zł., po dokonaniu zmiany spłat rat do 2020 roku roczna spłaty rat wyniesie 277.296 zł. Tym samym wskaźniki zadłużenia rocznego zostaną zmniejszone o kwotę 260.984 zł.
W związku ze zmianą harmonogramu spłat wzrośnie natomiast łączny koszt kredytu o 265.422 zł. w ciągu 4 lat przedłużenia spłaty rat co daje średni wzrost roczny odsetek o około 33.000 zł.

   – do projektu UCHWAŁY NR XIX/147/16 RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/198/12 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 26 października 2012 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych miasta Konstantynowa Łódzkiego:
Celem wprowadzenia przedmiotowej uchwały pod obrady Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim jest spłaszczenie zobowiązań miasta w najbliższych latach poprzez uwolnienie wskaźnika długu, przy jednoczesnym poprawieniu zdolności finansowych miasta. 

 

Ten artykuł znajdziemy w najnowszym numerze 685/686 konstantynowskich „WIADOMOŚCI - 43bis”, a ponadto m.in.:
1/ Reakcja czytelników na tekst burmistrza (O naszej konstantynowskiej infrastrukturze).
2/ Niepewny budżet: 8 za, 6 przeciw
[UWAGI REDAKTORA NACZELNEGO po XLII sesji Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim (21.12.2017)]
3/ Dziesiątka konstantynowskich FAKTÓW 2017 wybrana przez redakcję „Wiadomości - 43bis”.
4/ Kolejne rankingi.
Prezentujemy naszą analizę pozycji Konstantynowa Łódzkiego na tle innych miast naszego województwa w trzech rankingach Ministerstwa Finansów opublikowanych przez Polską Agencję Prasową (samorzad.pap.pl): 1/ Najbogatsze i najbiedniejsze gminy w Polsce. Dane Ministerstwa Finansów (publikacja PAP z 11 listopada 2017); 2/ Zadłużenie poszczególnych polskich gmin. Dane Ministerstwa Finansów (publikacja PAP z 20 grudnia 2017); 3/ Koszt obsługi zadłużenia polskich gmin. Dane Ministerstwa Finansów (publikacja PAP z 15 lipca 2016). Poza tym obszerna analiza rankingu dwutygodnika WSPÓLNOTA Zamożność samorządów 2016.
Polecamy nowy numer konstantynowskiego miesięcznika.
BC