2018-02-14
Niepewny budżet

Niepewny budżet

Polecamy nowy numer konstantynowskiego miesięcznika

Niepewny budżet: 8 za, 6 przeciw
UWAGI REDAKTORA NACZELNEGO po XLII sesji Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim (21.12.2017)

■ Budżet w wersji Burmistrza z minimalną większością
Najważniejszym puntem obrad XLII sesji Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim (21 grudnia 2017) było podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2018. Opozycyjny Klub Radnych „Wspólny Konstantynów” (KRWK), podobnie jak przed rokiem, głosował jednomyślnie przeciwko budżetowi w wersji zaproponowanej przez Burmistrza. Budżet został więc uchwalony niewielką przewagą głosów: 8 do 6 (podobnie jak przed rokiem radna Elżbieta Jabłońska była nieobecna).
■ Najważniejszy dokument opozycyjnego klubu radnych
Klub Radnych „Wspólny Konstantynów” na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej zgłosił jednomyślne votum separatum wobec podjętej uchwały budżetowej nieuwzględniającej jakichkolwiek propozycji zgłoszonych przez KRWK w imieniu mieszkańców. To najważniejszy dokument konstantynowskiej opozycji w bieżącej kadencji. Publikujemy go w bieżącym numerze w całości.
■ Wieloletnia prognoza finansowa po uchwale budżetowej
Nasza konstantynowska Rada Miejska tradycyjnie uchwaliła wieloletnią prognozę finansową dopiero po przyjęciu budżetu (zdaniem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku kolejność powinna być odwrotna). Oba dokumenty są obszerne, ale warto się z nimi zapoznać.
■ Ważna Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej
Jeszcze ciekawsza od wieloletniej prognozy finansowej i budżetu jest opinia RIO w Łodzi dot. wspomnianych dokumentów. Zasługuje na oddzielny artykuł. Votum separatum wobec podjętej uchwały budżetowej celnie wykorzystuje zawarte tam fakty i opinie.
■ Rada rozpatrzyła skargę na działalność Burmistrza
Dużo czasu zajęło radnym podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego. Skarga dotyczy niezapewnienia przez Burmistrza niepełnosprawnym pełnoletnim mieszkańcom gminy specjalistycznego transportu oraz nieprzygotowaniem przez Dyrektora Przedszkola nr 2 regulaminu korzystania z tego transportu. Rada Miejska większością głosów skargę uznała za bezzasadną. Klub Radnych Wspólny Konstantynów był zdania przeciwnego.
Bernard Cichosz

 

Ten artykuł znajdziemy w najnowszym numerze 685/686 konstantynowskich „WIADOMOŚCI - 43bis”, a ponadto m.in.:

1/ Dziesiątka konstantynowskich FAKTÓW 2017 wybrana przez redakcję „Wiadomości - 43bis”.
2/ Kolejne rankingi. Prezentujemy naszą analizę pozycji Konstantynowa Łódzkiego na tle innych miast naszego województwa w trzech rankingach Ministerstwa Finansów opublikowanych przez Polską Agencję Prasową (samorzad.pap.pl): 1/ Najbogatsze i najbiedniejsze gminy w Polsce. Dane Ministerstwa Finansów (publikacja PAP z 11 listopada 2017); 2/ Zadłużenie poszczególnych polskich gmin. Dane Ministerstwa Finansów (publikacja PAP z 20 grudnia 2017); 3/ Koszt obsługi zadłużenia polskich gmin. Dane Ministerstwa Finansów (publikacja PAP z 15 lipca 2016). Poza tym obszerna analiza rankingu dwutygodnika WSPÓLNOTA Zamożność samorządów 2016.
Polecamy nowy numer konstantynowskiego miesięcznika.
BC