2018-02-15
FAKTY 2017

FAKTY 2017

Polecamy nowy numer konstantynowskiego miesięcznika

Wybrana przez redakcję „Wiadomości - 43bis” dziesiątka konstantynowskich FAKTÓW 2017.
   1/ Konstantynów Łódzki znów daleko od czołówki w prestiżowych RANKINGACH JST (dziennik „Rzeczpospolita” – Ranking Najlepszych Samorządów, dwutygodnik „Wspólnota” – Ranking zdolności kredytowej, Politechnika Warszawska – Ranking Zrównoważonego Rozwoju, Ministerstwo Finansów – Ranking Zadłużenia).
   2/ Działania konstantynowskich jednostek OSP na rzecz mieszkańców, szczególnie podczas sierpniowej nawałnicy.
   3/ Dwie skargi kasacyjne Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim do Naczelnego Sądu Administracyjnego (w konsekwencji wcześniejszych niekorzystnych dla RM wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi) w sprawach: a/ ze skarg na Uchwałę Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 13 listopada 2014 roku nr LII/393/2014 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Konstantynowa Łódzkiego (obszar w rejonie ulic Łódzkiej/Warzywniczej/Spółdzielczej);
b/ ze skargi Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim na Uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 18 lipca 2016 r. nr 20/93/2016 w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim w sprawie absolutorium dla Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego za 2015 rok (brak absolutorium dla burmistrza).
   4/ Rozwój samorządności w gminie: a) aktywność opozycyjnego Klubu Radnych „Wspólny Konstantynów”; b) kształtowanie się społeczeństwa obywatelskiego (upowszechnianie Budżetu Obywatelskiego, inicjatywy środowisk sportowych); c) wsparcie dla organów gminy w realizacji ustawowych zadań gminy (Klub Gazety Polskiej – obchody polskiego święta państwowego Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” oraz Komitet Prawa i Sprawiedliwości – obchody dwusetnej rocznicy śmierci Naczelnika Tadeusza Kościuszki).
   5/ Wygaszanie konstantynowskiego gimnazjum (w wyniku reformy systemu oświaty) oraz powołanie Przedszkola nr 3.
   6/ Odejście wybitnych sportowców Jakuba Kraski i Mileny Karpisz z UKS Piątka Konstantynów Łódzki (po osiągnięciu dla klubu największych w historii sukcesów).
   7/ Otwarcie biura poselskiego Prawa i Sprawiedliwości oraz siedziby Komitetu PiS w Konstantynowie Łódzkim.

   8/ Kampania medialna dot. oficjalnego nazewnictwa części Konstantynowa Łódzkiego (wśród wszystkich 13 nie ma Srebrnej) uregulowanego ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części.
   9/ Rozwiązanie Miejskiej Orkiestry Dętej w Konstantynowie Łódzkim.
   10/ Zmiany na konstantynowskim rynku mediów: wzrost aktywności mieszkańców w mediach społecznościowych, zmiana charakteru miesięcznika „Wiadomości - 43bis” i dziennika 43bis (www.43bis.media.pl) z informacyjnego na opiniotwórczy, upowszechnienie TV Konstantynów Łódzki, pojawienie się portalu Konstantynów.info.

 

Ten artykuł znajdziemy w najnowszym numerze 685/686 konstantynowskich „WIADOMOŚCI - 43bis”, a ponadto m.in.:

Kolejne rankingi. Prezentujemy naszą analizę pozycji Konstantynowa Łódzkiego na tle innych miast naszego województwa w trzech rankingach Ministerstwa Finansów opublikowanych przez Polską Agencję Prasową (samorzad.pap.pl): 1/ Najbogatsze i najbiedniejsze gminy w Polsce. Dane Ministerstwa Finansów (publikacja PAP z 11 listopada 2017); 2/ Zadłużenie poszczególnych polskich gmin. Dane Ministerstwa Finansów (publikacja PAP z 20 grudnia 2017); 3/ Koszt obsługi zadłużenia polskich gmin. Dane Ministerstwa Finansów (publikacja PAP z 15 lipca 2016). Poza tym obszerna analiza rankingu dwutygodnika WSPÓLNOTA Zamożność samorządów 2016.
Polecamy nowy numer konstantynowskiego miesięcznika.
BC