2018-02-16
Problemem dług i koszt jego obsługi

Problemem dług i koszt jego obsługi

Koszt obsługi zadłużenia polskich gmin. Dane Ministerstwa Finansów

   Ranking MINISTERSTWA FINANSÓW prezentujący koszt obsługi zadłużenia podstawowych jednostek samorządu terytorialnego obejmuje wszystkie gminy w kraju (2478).
   W zestawieniu MF Konstantynów Łódzki jest pokazany na tle gmin miejskich, miejsko-wiejskich i wiejskich. Na tej podstawie nasza redakcja opracowała klasyfikację dla województwa łódzkiego w kat. MIAST INNYCH aniżeli wojewódzkie, powiatowe i na prawach powiatu (23 gminy).

   Metoda rankingu zastosowana przez MF polega na obliczeniu wskaźnika użytego w klasyfikacji opartego na poziomie rocznych kosztów obsługi zadłużenia (w r. 2014). Na koszty obsługi zadłużenia składają się przede wszystkim: oprocentowanie kredytów i pożyczek, prowizje bankowe oraz koszty emisji obligacji.
   Z danych Głównego Urzędu Statycznego wynika, że w r. 2014 47 gmin (1,9 proc.) nie poniosło żądnych kosztów w związku z obsługą długu. Z kolei co 10. samorząd przeznaczył na obsługę długu co najmniej milion złotych.
   Koszt obsługi zadłużenia Konstantynowa Łódzkiego już w roku 2014 wyniósł 938 691,65 zł. W następnym roku koszt ten uległ podwyższeniu z uwagi na emisję kolejnych obligacji (A14 do F14) i przedłużenie terminu wykupu serii A12 do G12 z lat 2016-2022 na 2016-2031.

   Termin wykupu wyemitowanych (w latach 2012-2014) przez gminę Konstantynów Łódzki obligacji (o łącznej wartości 23 107 000 zł) upływa w roku 2031. To oznacza, że czeka nas jeszcze kilkanaście lat, w których na obsługę zadłużenia trzeba będzie przeznaczyć z budżetu co roku po ok. miliona złotych. To praktycznie powiększa nasze aktualne zadłużenie (ok. 23 mln zł) o podobną kwotę.

   W rankingu kosztów obsługi długu dla gmin woj. łódzkiego, zresztą podobnie jak w rankingu zadłużenia, Konstantynów Łódzki zdobył miejsce na niechlubnym podium. Wysoka druga lokata budzi niepokój.

Ranking KOSZTOW
OBSŁUGI ZADŁUŻENIA
(poz. w Łódzkiem / poz. w Polsce,
gmina, koszt obsługi zadłużenia w zł):
1. / 211. Aleksandrów Łódzki 1 175 148,43
2. / 271. Konstantynów Łódzki 938 691,65
3. / 350. Koluszki 781 646,43
4. / 366. Zelów 751 630,83
5. / 576. Tuszyn 538 234,58
6. / 598. Błaszki 523 745,09
7. / 635. Działoszyn 490 629,55
8. / 717. Sulejów 434 734,36
9. / 726. Biała Rawska 429 297,16
10. / 751. Złoczew 414 538,92
11. / 763. Ozorków 405 015,69
12. / 878. Stryków 350 908,10
13. / 964. Uniejów 320 138,74
14. / 1026. Przedbórz 299 631,11
15. / 1084. Wolbórz 284 386,31
16. / 1148. Głowno 267 170,38
17. / 1309. Żychlin 228 649,17
18. / 1391. Krośniewice 206 521,23
19. / 1432. Warta 198 224,95
20. / 1612. Szadek 159 270,00
Nieumieszczone w klasyfikacji: Drzewica, Kamieńsk, Rzgów

Źródło: Serwis Samorządowy PAP (samorzad.pap.pl/, 2016-07-15 17:37, aktualizacja: 2016-07-19 16:34)
Bernard Cichosz