2018-02-26
XLVII Sesja Rady Powiatu

XLVII Sesja Rady Powiatu

Porządek obrad XLVII sesji Rady Powiatu Pabianickiego, 27 lutego 2018 roku (wtorek) 10:00

We wtorek, 27 lutego 2018 o godz. 10:00 w „Sali Kominkowej” Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2 odbędzie się XLVII sesja Rady Powiatu Pabianickiego.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XLVII Sesji Rady Powiatu Pabianickiego.
2. Przyjęcie protokołu z XLVI Sesji Rady Powiatu Pabianickiego.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Informacja Starosty o pracach Zarządu w okresie między sesjami.
5. Udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z poprzednich sesji.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji z działalności za 2017 rok oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego.
8. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
9. Przyjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2018 rok,
b) zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2018 roku,
c) wyrażenia zgody na aplikowanie o dofinansowanie zadania „Zakup samochodu dostosowanego
do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim, ul. Bechcice 3,
d) trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych funkcjonujących na terenie Powiatu Pabianickiego, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
e) przyjęcia sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Powiatu Pabianickiego.

10. Udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Informacje, komunikaty i oświadczenia radnych.
12. Zamknięcie obrad XLVII Sesji RPP.