2018-03-05
Na 1 składa się 15 rankingów

Na 1 składa się 15 rankingów

Ranking Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego 2016. Rankingi cząstkowe

W grudniu 2017 publikowaliśmy analizę pozycji Konstantynowa Łódzkiego w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju za rok 2016 porównując ją z lokatami w latach 2003-2015 (2017-12 05 Nasze miasto straciło dynamikę). Dane czerpaliśmy z Rankingów Zrównoważonego Rozwoju JST przygotowanych przez Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej (WAiNSPW).
Metodyka rankingu składa się z kilkunastu zmiennych (dla gmin 15). Upraszczając można stwierdzić, że na jeden składa się kilkanaście rankingów cząstkowych. Oto one:
1. Wydatki majątkowe inwestycyjne per capita,
2. Wydatki na transport i łączność per capita,
3. Odsetek wydatków majątkowych inwestycyjnych w budżecie,
4. Odsetek wydatków na transport i łączność ,
5. Odsetek dochodów własnych w budżecie,
6. Liczba osób pracujących na 1000 mieszkańców ,
7. Liczba osób bezrobotnych na 1000 mieszkańców ,
8. Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców ,
9. Odsetek radnych z wyższym wykształceniem,
10. Napływ ludności w przeliczeniu na 1000 mieszkańców,
11. Odpływ ludności w przeliczeniu na 1000 mieszkańców,
12. Liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych na 1000 mieszkańców ,
13. Odsetek mieszkańców korzystających z usług sieci wodociągowej,
14. Odsetek mieszkańców korzystających z sieci kanalizacji komunalnej,
15. Odsetek mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków.
Dysponując - dzięki uprzejmości mgr. Michała Staniszewskiego z PW - kompletem materiałów do opracowania rankingu (pełna punktacja) zamierzamy sukcesywnie przybliżać naszym czytelnikom te cząstkowe klasyfikacje GMIN MIEJSKICH (ranking GMIN MIEJSKICH nie uwzględnia gmin miejskich na prawach powiatu, wiejskich i miejsko-wiejskich). Na początek analizujemy pozycję naszego miasta w następujących rankingach cząstkowych: nr 5. Odsetek dochodów własnych w budżecie (Nie budżet, a dochody własne!) oraz nr 8. Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców (Miasto ludzi przedsiębiorczych).
Fot. Fotolia via http://samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_pap/178688/
Bernard Cichosz