2018-03-05
Przedsiębiorcy potrafią liczyć pieniądze

Przedsiębiorcy potrafią liczyć pieniądze

---------------------------------------------------------------------------sygnały

   Konstantynowscy biznesmeni skalkulowali, że władze naszej gminy wyznaczyły zbyt wysoką opłatę za odbiór odpadów. Interweniowali nie tylko w naszej redakcji. Bardzo szybko zadziałali i znaleźli korzystniejsze dla nich rozwiązanie. Nie musi ono być równie korzystne dla władz gminy (przedsiębiorcy zamierzają zrezygnować z pośrednictwa władz gminy w odbiorze odpadów).
Czy burmistrz i rada miejska w tej sytuacji zadziałają równie szybko?
   Przedsiębiorcy potrafią liczyć pieniądze, te wydawane i te zarabiane, bo to są ich pieniądze. Mają też świadomość, iż podstawowym dochodem własnym gminy jest podatek od nieruchomości oraz udział w podatku dochodowym od osób fizycznych.
Czy władze gminy mają tę świadomość na równi z nimi?
   Poniżej w naszym portalu piszemy, że Konstantynów Łódzki to miasto ludzi przedsiębiorczych, o czym świadczy wysoka i rosnąca liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców. Piszemy też (Nie budżet, a dochody własne!), że nasze miasto ma wystarczający poziom samodzielności finansowej, co potwierdza utrzymujący się wysoki poziom udziału dochodów własnych w budżecie (a nie sama wielkość budżetu!).
Czy podczas obrad rady miejskiej w listopadzie 2017 burmistrz i popierający go radni KPS-u i SLD brali pod uwagę to, co powyżej napisałem? Wtedy przedłożono projekt i podjęto uchwałę nr XLI/317/17 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. Wspomniana uchwała uzyskała pozytywną opinię Komisji Infrastruktury Technicznej i Bezpieczeństwa Publicznego. Uchwałę przyjęto: 7 głosami za, 5 – przeciw, 2 radnych wstrzymało się od głosu. Obrady przed głosowaniem opuścił radny KPS Marcin Młynarczyk. Dla czytelników będzie istotna informacja, iż uchwała przeszła bez poparcia żadnego radnego Klubu Radnych „Wspólny Konstantynów”.
Latarnik