2018-03-06
Brak informacji o przygotowaniach

Brak informacji o przygotowaniach

Uwagi REDAKTORA NACZELNGO po XLIII sesji Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim (25.01.2018)

■ Brak informacji o stanie przygotowań do zmian
31 stycznia 2018 weszła w życie Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych.
Wprowadzane ustawą zmiany dotyczące
a) prawa wyborczego mają zastosowanie podczas wyborów samorządowych na kadencję organów jednostek samorządu terytorialnego następujących po kadencji, w czasie której ustawa weszła w życie;
b) samorządu terytorialnego stosuje się do kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego następujących po kadencji, w czasie której ustawa weszła w życie.
Dotychczas brak, ze strony urzędu miejskiego, informacji o stanie przygotowań do zmian wprowadzanych wspomnianą ustawą.

■ Wspomniana ustawa wprowadza m.in.:
● przyznanie przewodniczącemu organu stanowiącego prawa wydawania poleceń służbowych pracownikom urzędu jednostki samorządowej i tym samym możliwość wykonywania wobec nich uprawnień zwierzchnika służbowego;
● przyznanie radnym prawa wstępu do pomieszczeń instytucji samorządowych, w tym spółek handlowych z udziałem samorządowych osób prawnych, czyli uprawnień kontrolnych analogicznych do uprawnień parlamentarzystów;
● przyznanie mieszkańcom gminy, powiatu i samorządu województwa prawa inicjatywy uchwałodawczej (grupa mieszkańców występująca z inicjatywą musi liczyć: w gminie do 5 000 mieszkańców – co najmniej 100 osób, w gminie do 20 000 mieszkańców – co najmniej 200, a w gminach większych – co najmniej 300 osób);
● wprowadzenie wymogu, by obrady organów stanowiących były transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

■ Braki w planie pracy naszej rady miejskiej
Przygotowania w urzędzie miejskim zapewne już się rozpoczęły, ale rada miejska powinna w swoim planie pracy (I, II, III kwartał 2018) uwzględnić następujące punkty:
— Informacja (sprawozdanie) burmistrza ze stanu przygotowań do zmian wprowadzanych wspomnianą ustawą (zmiany dot. prawa wyborczego);
— Informacja (sprawozdanie) burmistrza ze stanu przygotowań do zmian wprowadzanych wspomnianą ustawą (zmiany dot. samorządu terytorialnego).
Bernard Cichosz