2018-03-15
Obywatel i władza gminna

Obywatel i władza gminna

Prezentujemy stanowiska obu stron

Redakcja otrzymuje od mieszkańców uwagi dot. skumulowania w najbliższej przyszłości ruchu pojazdów w centrum Konstantynowa Łódzkiego. Zamierzając opublikować tekst krytycznie podejmujący ten temat wystąpiliśmy do Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego o stanowisko w tej sprawie (podając oczekiwaną objętość - równą objętości tekstu krytycznego).
W piśmie do Burmistrza nasza redakcja zasygnalizowała, że konstantynowianie wyrażają zaniepokojenie planowaną inwestycją Parku Produkcyjno-Magazynowo-Biurowego przy ulicy Spółdzielczej. Pani Magdalena Załęczna pisze do nas m.in., że trwa obecnie procedura wydawania przez burmistrza Konstantynowa Łódzkiego tzw. decyzji środowiskowej dot. wspomnianej inwestycji, co w konsekwencji zwiększy ruch samochodowy w centrum naszego miasta. Autorkę notatki niepokoi też brak konsultacji władz miasta z mieszkańcami.
Publikujemy dwa teksty:
1/ Nowa przyczyna korków w mieście?
2/ Stanowisko Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego w sprawie ulicy Spółdzielczej
Uwagi dot. tej sprawy oraz wszelkich innych tematów związanych z funkcjonowaniem naszej gminy prosimy kierować na adres redakcyjnej poczty elektronicznej (43bis@post.pl).
Bernard Cichosz