2018-03-15
Nowa przyczyna korków w mieście?

Nowa przyczyna korków w mieście?

Obywatel i władza gminna. Prezentujemy stanowiska obu stron

Trwa obecnie procedura wydawania przez burmistrza Konstantynowa Łódzkiego tzw. decyzji środowiskowej w sprawie budowy Parku Produkcyjno-Magazynowo-Biurowego, który ma być zlokalizowany przy ul. Spółdzielczej. Inwestor przewiduje budowę dwóch hal o łącznej powierzchni zabudowy ok. 64 328,97 m2. Jak wskazuje: „Teren pod inwestycję jest dobrze skomunikowany z układem komunikacyjnym miasta poprzez ul. Spółdzielczą mającą bezpośrednie połączenie z ul. Łódzką od południa”. Drogą przy Kaulandzie ma więc wjeżdżać i wyjeżdżać z terenu Parku 120 samochodów ciężarowych (w tym tirów) oraz 90 samochodów osobowych na dobę. A przecież już dziś korzystają z niej klienci Kauflandu, mieszkańcy pobliskich osiedli mieszkaniowych. Za chwilę zostanie oddany do użytku market budowlany przy Kauflandzie, który także będzie stymulował dodatkowy ruch samochodowy, a w budowie są nowe domy, których mieszkańcy będą korzystać z ul. Spółdzielczej. Czy przy Łódzkiej/Spółdzielczej będzie gigantyczny korek? Ponadto, nie można zapomnieć, że od strony Łodzi dojazd samochodów ciężarowych jest wykluczony, więc ruch pojazdów będzie skumulowany w centrum Konstantynowa Łódzkiego. Czy mieszkańcy nie powinni dyskutować na ten temat?


Magdalena Załęczna


<Oczekujemy na uwagi czytelników: 43bis@post.pl>