2018-03-15
Stanowisko Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego w sprawie ulicy Spółdzielczej

Stanowisko Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego w sprawie ulicy Spółdzielczej

Obywatel i władza gminna. Prezentujemy stanowiska obu stron

Działania samorządu w zakresie terenów przemysłowych Konstantynowa Łódzkiego zmierzają w kierunku wykorzystania szansy, jaką daje nam budowa drogi S14. Ta najważniejsza inwestycja drogowa, odciąży ruch samochodowy przez centrum naszego miasta. Tranzyt wybierze S14, a nie ulicę Zgierską, Łaską, Łódzką, czy Jana Pawła II. To rozwiązanie zwiększy bezpieczeństwo nas wszystkich. Naturalnym zjawiskiem jest lokowanie firm w pobliżu planowanych dróg ekspresowych. Z taką sytuacją mamy miejsce przy ulicy Spółdzielczej. Tym terenem interesują się inwestorzy zwłaszcza z branży logistycznej, magazynowej czy produkcyjnej. W tej chwili decyzja środowiskowa dla ulicy Spółdzielczej jest na etapie opiniowania przez odpowiednie instytucje, zgodnie z przewidzianą w ustawie procedurą. Zadaniem każdego samorządu jest patrzeć przez pryzmat rozwoju całego miasta i dobra wszystkich mieszkańców. Progres naszemu miastu zapewni pozyskiwanie nowych przedsiębiorców i lokowanie nowych inwestycji.

 

<Oczekujemy na uwagi czytelników: 43bis@post.pl>