2018-03-18
20 lat MOEiR NSZZ „Solidarność”

20 lat MOEiR NSZZ „Solidarność”

Jubileusz Miejskiej Organizacji Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” w Konstantynowie Łódzkim

18 marca 2018 mija 20 lat działalności Miejskiej Organizacji Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” w Konstantynowie Łódzkim (wcześniej Komisji Wydziałowej Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność"). To już dwie dekady ustawicznej pracy w środowisku konstantynowskich emerytów i rencistów na rzecz ich aktywności życiowej.
Tadeusz Piątkowski, Przewodniczący MOEiR NSZZ „Solidarność” zaktywizował środowisko związkowe. Prowadzi razem z zarządem MOEiR NSZZ „Solidarność” prężną działalność związkową, szeroką integrację i aktywizowanie seniorów w życiu społecznym. Jego inicjatywy i przedsięwzięcia dotyczą niemal wszystkich mieszkańców Konstantynowa Łódzkiego. Szczególnym przykładem takiej szeroko zakrojonej akcji (już zakończonej) było trwające kilka lat rozdawnictwo żywności pozyskiwanej z Banku Żywności w Łodzi.
Lokal związkowy przy ul. Jana Pawła II nr 9 jest niemal symbolicznym miejscem aktywności konstantynowskich seniorów.

■ ■ ■ 1997
# W połowie roku 1997 w Konstantynowie Łódzkim w środowisku NSZZ „Solidarność” z inicjatywy kilkudziesięcioosobowej grupy emerytów i rencistów rozpoczęto przygotowania do powołania miejskiej organizacji związkowej.

■ MARZEC 1998
# 18 marca 1998 roku Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność" w Łodzi powołał w Konstantynowie lokalną strukturę Związku zrzeszającą przedstawicieli tego środowiska Komisję Wydziałową Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność" w Konstantynowie Łódzkim.

■ KWIECIEŃ 1998
# Nowo powstała konstantynowska struktura NSZZ „Solidarność" zorganizowała pielgrzymkę na Jasną Górę (22 kwietnia 1998), którą poprowadził ks. prałat Stanisław Czernik, wybrany wkrótce Honorowym Przewodniczącym Komisji Wydziałowej Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” w Konstantynowie Łódzkim.
# 30 kwietnia 1998 po okresie tymczasowego sprawowania władzy emeryci i renciści z „Solidarności" wybrali swoje władzę na pełną kadencję. Przewodniczącą Komisji Wydziałowej została jednomyślnie wybrana Teresa Kazimierczak. Wkrótce nastąpiły zmiany i szefem konstantynowskiej organizacji został Tadeusz Piątkowski.

■ LISTOPAD 1998
# Poświęcenie sztandaru Komisji Wydziałowej Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność" w Konstantynowie miało miejsce 8 listopada 1998 w kościele Narodzenia NMP (pl. Kościuszki).

■ ■ ■ 2002
# Tadeusz PIĄTKOWSKI, przewodniczący Komisji Wydziałowej Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” w Konstantynowie Łódzkim otrzymał WIELKI BILET, nagrodę honorową konstantynowskiej redakcji „Wiadomości - 43bis”
- za „wieloletnią ustawiczną pracę w środowisku konstantynowskich emerytów i rencistów na rzecz ich aktywności życiowej”.

■ WRZESIEŃ 2005
# 1 września 2005 roku Komisja Wydziałowa Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” otrzymała tytuł Zasłużony dla Miasta Konstantynowa Łódzkiego
- za efektywną działalność związkową, szeroką integrację seniorów, aktywizowanie ich w życiu społecznym i zasługi dla rozwoju Konstantynowa Łódzkiego w ostatnim dziesięcioleciu.

■ ■ ■ 2008
# 28 stycznia 2008 Komisja Wydziałowa Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” w Konstantynowie Łódzkim otrzymuje przyznaną przez Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego nagrodę honorową „Przyjazny Miastu”
- w uznaniu za inicjatywy i przedsięwzięcia podejmowane na rzecz Konstantynowa Łódzkiego i jego mieszkańców.
# Z dniem 31 stycznia 2008 Komisja Wydziałowa Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” w Konstantynowie Łódzkim zmieniła nazwę na Miejska Organizacja Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” w Konstantynowie Łódzkim.
# 16 marca 2008 Bernard Cichosz został Honorowym Przewodniczącym Miejskiej Organizacji Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” w Konstantynowie Łódzkim.

■ LISTOPAD 2010
# 9 listopada 2010 Tadeusz Piątkowski otrzymał Złoty Krzyż Zasługi (jako były radny, za działalność w samorządzie terytorialnym)

■ MARZEC 2013
# 7 marca 2013 Tadeusz Piątkowski otrzymał tytuł Zasłużony dla Miasta Konstantynowa Łódzkiego
- za prężną działalność związkową, szeroką integrację i aktywizowanie seniorów w życiu społecznym oraz za wieloletnią działalność publiczną i charytatywną w Konstantynowie Łódzkim.

■ ■ ■ 2017
# Po raz drugi Tadeusz PIĄTKOWSKI, przewodniczący Miejskiej Organizacji Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” w Konstantynowie Łódzkim otrzymał WIELKI BILET, nagrodę honorową konstantynowskiej redakcji „Wiadomości - 43bis”
- za nowe propozycje na rzecz aktywności życiowej dla środowiska konstantynowskich emerytów i rencistów.
# 25 maja 2017w Konstantynowie Łódzkim odbyło się posiedzenie wyjazdowe Prezydium Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”.
Wyjazdowe posiedzenie w Konstantynowie Łódzkim Prezydium Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” zainaugurowało obchody dwudziestolecia istnienia Miejskiej Organizacji Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” w Konstantynowie Łódzkim.
Przed rozpoczęciem posiedzenia Tadeusz Piątkowski, przewodniczący MOEiR NSZZ „Solidarność” otrzymał WIELKI BILET 2017. WB to nagroda honorowa konstantynowskich „Wiadomości - 43bis” przyznawana za przedsięwzięcia szczególnie cenne dla Konstantynowa Łódzkiego.
Warto wspomnieć, że pierwsze poza Łodzią obrady Prezydium Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” odbyły się 4 listopada 1994 roku również w Konstantynowie Łódzkim.

■ STYCZEŃ 2018
# 29 stycznia 2018 odbyły się wybory władz Miejskiej Organizacji Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” w Konstantynowie Łódzkim na kadencję 2018-2022.
Tadeusz Piątkowski został wybrany Przewodniczącym Zarządu MOEiR NSZZ „Solidarność”.
Pozostali członkowie Zarządu:
1.Grodecka Małgorzata
2.Kowalik Alicja
3.Kłusek Ewa
4.Kacperski Rafał
5.Leśniewski Wiesław
6.Marchewka Edward
7.Michalak Teresa
8.Poźniak Małgorzata
9.Szkudlarek Janina
10.Śnieg Jadwiga
11.Tim Alicja
12.Tomaszewski Stanisław
13.Uściński Arkadiusz
14.Winczewska Stanisława
15.Ziaja Mirosława
16.Zimna Janina

Komisja Rewizyjna:
1.Grabowska Danuta
2.Abel Barbara
3.Myszka Stanisław
4.Rydz Regina
5.Fidelus Czesława

Delegaci na WZD Regionu Ziemia Łódzka:
1.Cichosz Bernard
2.Kacperski Rafał

Delegaci na WZD Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów:
1.Grabowska Danuta
2.Grodecka Małgorzata

■ LUTY 2018
# 15 lutego 2018 nastąpiło ukonstytuowanie się władz Miejskiej Organizacji Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” w Konstantynowie Łódzkim na kadencję 2018-2022 (z mocą obowiązującą od 20.02.2018).
Zastępcy Przewodniczącego Zarządu MOEiR NSZZ „Solidarność”:
Tim Alicja – zastępca do spraw administracyjno-gospodarczych (jednocześnie została przewodniczącą Klubu Seniora)
Zimna Janina – zastępca do spraw finansowych
(jednocześnie pełni funkcję Informatyka)
Kacperski Rafał – zastępca do spraw kontaktów z Regionem, oraz z innymi organizacjami
(jednocześnie czasowo pełni funkcję sekretarza związku)
Skarbnik Zarządu MOEiR NSZZ „Solidarność”:
Ziaja Mirosława
(jednocześnie pełni funkcję informatyka)
Pomoc przy prowadzeniu kartoteki:
Poźniak Małgorzata i Grodecka Małgorzata
Gospodarz:
Leśniewski Wiesław i Tomaszewski Stanisław
(funkcję będą pełnili na przemian)
Cydejko Zdzisław, jako dotychczasowy wieloletni gospodarz związku, będzie udzielał pomocy
Przewodnicząca sekcji socjalno-bytowej:
Michalak Teresa.
Przewodniczący sekcji do spraw pocztu sztandarowego:
Uściński Arkadiusz
(jednocześnie pełni funkcję chorążego)
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej:
Grabowska Danuta
Zastępca Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej:
Fidelus Czesława

Rys. Grzegorz Szafulera, lokal Solidarności w roku 2018
Opracowanie: Bernard Cichosz
Honorowy Przewodniczący Miejskiej Organizacji Emerytów i Rencistów
NSZZ „Solidarność” w Konstantynowie Łódzkim