2018-03-18
Prezydent Łodzi ze Srebrnej

Prezydent Łodzi ze Srebrnej

Aleksy Rżewski bohaterem miesiąca „Łódzkich Dróg do Niepodległości”

■ W sobotę, 24 marca 2018, w godz. 11:00-15:00 w Archiwum Państwowym, w budynku przy pl. Wolności 1 odbędzie się tzw. Foto Day (wstęp wolny dla wszystkich). Będzie tam można spotkać pierwszego prezydenta Łodzi w II Rzeczypospolitej Aleksego Rżewskiego.

Aleksy Rżewski bohaterem miesiąca „Łódzkich Dróg do Niepodległości”
Bohaterem marca projektu „Łódzkie Drogi do Niepodległości”, realizowanego przez Urząd Miasta Łodzi jest Aleksy Rżewski. Dzięki współpracy z Archiwum Państwowym, w budynku przy pl. Wolności 1, gdzie przed stu laty mieścił się miejski ratusz, znów będzie można spotkać pierwszego prezydenta Łodzi w II Rzeczypospolitej. W sobotę, 24 marca 2018, w godz. 11:00-15:00 odbędzie się tam tzw. Foto Day. Wstęp wolny dla wszystkich.
W ramach sobotniej wycieczki w budynku archiwum będzie można m.in. zobaczyć dawną salę obrad Rady Miejskiej, gabinet prezydenta Rżewskiego, czy wejść na wieżę, skąd rozpościera się widok na pl. Wolności. Największą niespodzianką będzie spotkanie z samym Aleksym Rżewskim, z którym będzie można zrobić sobie zdjęcie lub zobaczyć go przy pracy.
Aleksy Rżewski urodził się w Srebrnej koło Łodzi 6 lipca1885 roku. Jeden z pseudonimów używanych przez niego to Zdzisław Srebrzyński.
Jego rodzina posiadała młyn we wsi Srebrna koło Łodzi, skonfiskowany przez władze carskie w ramach represji za udział stryja Henryka w powstaniu styczniowym. Pradziadek Aleksego Rżewskiego walczył w Legionach Polskich gen. Henryka Dąbrowskiego.
Aleksy Rżewski był członkiem PPS, brał udział w wydarzeniach rewolucji 1905 roku. Został zesłany do Rosji skąd zbiegł wiosną 1909 roku. Wrócił do Polski. w Łodzi zastał go wybuch I wojny światowej. Prowadził wówczas m.in. werbunek do Polskiej Organizacji Wojskowej. Aresztowany przez Niemców zdołał zbiec. 4 grudnia 1918 roku został komisarzem rządowym w Łodzi (do 26 marca 1919), a 27 marca 1919 roku prezydentem miasta (do 24 lipca 1923). Następnie pracował m.in. w Urzędzie Stanu Cywilnego, w latach 1927-1933 został starostą łódzkim, a później był notariuszem. Po wkroczeniu do Łodzi armii niemieckiej w 1939 roku został aresztowany i rozstrzelany (20 grudnia 1939 roku), najprawdopodobniej w Lesie Łagiewnickim. Jego symboliczna mogiła znajduje się na Starym Cmentarzu przy ul. Ogrodowej.
Oprócz Foto Day w Archiwum Państwowym, projekt „Łódzkie Drogi do Niepodległości” rozszerza się o kolejne obszary. Urząd Miasta Łodzi wraz ze Związkiem Strzeleckim zbiera informację o łodzianach bądź ludziach, związanych z Łodzią, którzy w 1918 roku brali udział w działaniach niepodległościowych.
UMŁ prosi o przesyłanie ich na adres internetowy lodz.niepodlegla@uml.lodz.pl. Urząd będzie o nich przypominać w okresie do 11 listopada 2018.
<Na podstawie materiałów Urzędu Miasta Łodzi i portalu Wikipedia>