2018-03-19
Komisja Infrastruktury Społecznej

Komisja Infrastruktury Społecznej

Posiedzenie: 20 marca 2018 (wtorek) 15:00

Posiedzenie Komisji Infrastruktury Społecznej odbędzie się 20 marca 2018 roku (wtorek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim przy ulicy Zgierskiej 2 (parter) z następującym porządkiem obrad:
1) otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji;
2) informacje związane z funkcjonowaniem klubu dziecięcego;
3) omówienie przez KCPR zamierzeń na 2018 rok;
4) zaopiniowanie projektów uchwał RM w sprawie:
a. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018,
b. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pabianickiemu,
c. zmiany Uchwały nr XXXIV/277/17 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dla realizacji Budżetu Obywatelskiego miasta Konstantynowa Łódzkiego;
5) sprawy różne.