2018-03-19
Komisja Statutowa

Komisja Statutowa

Posiedzenie: 20 marca 2018 (wtorek) 16:45

Posiedzenie Komisji Statutowej odbędzie się 20 marca 2018 roku (wtorek) o godz. 16.45 w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim przy ulicy Zgierskiej 2 (sala konferencyjna p. 36 II piętro) z następującym porządkiem obrad:
1) otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji;
2) zaopiniowanie projektu uchwały RM w sprawie podziału miasta Konstantynowa Łódzkiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym;
3) sprawy różne.