2018-03-20
Piątka wybierze władze

Piątka wybierze władze

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze UKS Piątka, 21 marca 2018 (środa)

Uczniowski Klub Sportowy PIĄTKA Konstantynów Łódzki zaprasza wszystkich swoich członków na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze, które odbędzie się 21 marca 2018 (środa), w Szkole Podstawowej nr 2 im. Bolesława Ścibiorka, ul. Kilińskiego 75 w Konstantynowie Łódzkim. Termin I: godz. 17:15, termin II: godz. 17:30.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Zebrania.
2. Przedstawienie częściowego zakresu obowiązkowych działań zarządu
3. Wybór przewodniczącego i sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór komisji mandatowej.
6. Zatwierdzenie porządku i regulaminu obrad.
7. Sprawozdanie komisji mandatowej (prawomocność obrad)
8. Wybór komisji skrutacyjnej.
9. Wybór komisji wniosków i uchwał.
10. Sprawozdanie zarządu z działalności klubu za okres 08.03.2014 – 21.03.2018.
11. Odczytanie listu do Walnego Zgromadzenia Członków Klubu UKS Piątka
12. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.
13. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium.
14. Ustalenie liczby członków zarządu i komisji rewizyjnej
15. Wybory Władz Klubu (zarząd + komisja rewizyjna)
16. Sprawozdanie komisji skrutacyjnej.
17. Sprawozdanie komisji wniosków i uchwał.
18. Dyskusja/głosowanie nad wolnymi wnioskami.
19. Zakończenie WZSW.