2018-03-28
XLVIII Sesja Rady Powiatu

XLVIII Sesja Rady Powiatu

Porządek obrad XLVIII sesji Rady Powiatu Pabianickiego, 29 marca 2018 roku (czwartek) 10:00

W czwartek 29 marca 2018, o godz. 10:00 w „Sali Kominkowej” Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2 odbędzie się XLVIII sesja Rady Powiatu Pabianickiego.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XLVIII Sesji Rady Powiatu Pabianickiego.
2. Przyjęcie protokołu z XLVII Sesji Rady Powiatu Pabianickiego.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Informacja Starosty o pracach Zarządu w okresie między sesjami.
5. Udzielanie odpowiedzi na interpelacjei zapytania radnych z poprzednich sesji.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Informacja Prokuratorów Rejonowych:

a) w Pabianicach w przedmiocie zwalczania przestępczości w rejonie pabianickim w 2017 r.
b) w Łasku o stanie przestępczości i jej zwalczania w powiecie pabianickim.
8. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu pabianickiego za rok 2017.
9. Informacja Zarządu Powiatu Pabianickiegodotycząca obrotu nieruchomościami powiatowymi za II półrocze 2017 r.
10. Realizacja Powiatowego programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy 2017.
11. Przyjęcie uchwał w sprawie:
a) „Powiatowego programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy 2018”,
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2018 -2025,
c) zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2018 rok,
d) zmiany uchwały Nr XXVIII/204/16 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 27 października 2016 roku,
e) sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Pabianickiego do zawarcia umowy z jednostką prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej w Pabianicach i przekazania dotacji na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w roku 2018,
f) upoważnienia Zarządu Powiatu Pabianickiego do zawarcia umowy z jednostką prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej w Konstantynowie Łódzkim i przekazania dotacji na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w roku 2018,
g) zatwierdzenia projektu pn. „Lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 –2020,
h) przyjęcia sprawozdania z działalności PowiatowegoCentrum Pomocy Rodziniew Pabianicach w roku 2017 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2018,
i) uchwalenia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018 –2020,
j) określenia zadań i wysokości środków na ich realizacje w 2018 roku otrzymanych z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych,
k) wyrażenia zgody na używanie herbu Powiatu Pabianickiego.
12. Udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
13. Informacje, komunikaty i oświadczenia radnych.
14. Zamknięcie obrad XLVIII Sesji RPP.