2018-03-29
15 rankingów cząstkowych

15 rankingów cząstkowych

Ranking Zrównoważonego Rozwoju Politechniki Warszawskiej

Dysponując - dzięki uprzejmości mgr. Michała Staniszewskiego z PW - kompletem materiałów do opracowania Rankingu Zrównoważonego Rozwoju sukcesywnie przybliżamy naszym czytelnikom cząstkowe klasyfikacje składające się na cały ranking. Zaprezentowaliśmy już dwa rankingi: Odsetek dochodów własnych w budżecie (nr 5) i Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców (nr 8). Teraz analizujemy dwa kolejne: Napływ ludności w przeliczeniu na 1000 mieszkańców(nr 10)w artykulePrzybywają do naszego miasta  i Napływ ludności w przeliczeniu na 1000 mieszkańców (nr 11) w następnym tekście Mieszkają i chcą mieszkać. Oba te rankingi analizowane łącznie obrazują saldo migracji ludności w naszym mieście (kolejny artykuł Konstantynów Łódzki najatrakcyjniejszy).
Analizę pozycji Konstantynowa Łódzkiego wśród GMIN MIEJSKICH* w całym w stworzonym przez ekspertów z Politechniki Warszawskiej Rankingu Zrównoważonego Rozwoju zaprezentowaliśmy w grudniu 2017 (2017-12-05 Nasze miasto straciło dynamikę)
Ranking gmin jest opracowywany na podstawie 15 wskaźników, których źródłem są dane GUS. Pod uwagę brane są:
1. Wydatki majątkowe inwestycyjne per capita,
2. Wydatki na transport i łączność per capita,
3. Odsetek wydatków majątkowych inwestycyjnych w budżecie,
4. Odsetek wydatków na transport i łączność ,
5. Odsetek dochodów własnych w budżecie,
6. Liczba osób pracujących na 1000 mieszkańców,
7. Liczba osób bezrobotnych na 1000 mieszkańców,
8. Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców,
9. Odsetek radnych z wyższym wykształceniem,
10. Napływ ludności w przeliczeniu na 1000 mieszkańców,
11. Odpływ ludności w przeliczeniu na 1000 mieszkańców,
12. Liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych na 1000 mieszkańców,
13. Odsetek mieszkańców korzystających z usług sieci wodociągowej,
14. Odsetek mieszkańców korzystających z sieci kanalizacji komunalnej,
15. Odsetek mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków.
„Ojcem” rankingu jest prof. nzw. dr hab. inż. Eugeniusz Sobczak z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych PW (opracowanie: mgr Michał Staniszewski).
Źródło: Ranking Zrównoważonego Rozwoju JST 2016. Materiały Politechniki Warszawskiej (Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej)
* Ranking GMIN MIEJSKICH nie obejmuje gmin miejskich na prawach powiatu, miejsko-wiejskich, wiejskich.
Bernard Cichosz