2018-04-10
Narodowe Czytanie 2018: „Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego

Narodowe Czytanie 2018: „Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego

„Przedwiośnie” i Antologia Niepodległości

Lekturą Narodowego Czytania na kulminację akcji 8 września 2018 roku jest Przedwiośnie Stefana Żeromskiego. Ponadto, Para Prezydencka proponuje do czytania przez cały rok 44 teksty Antologii Niepodległości.

Tegoroczna odsłona Narodowego Czytania odbywa się w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, stąd wyjątkowa formuła akcji. W Pałacu Prezydenckim została zainaugurowana w środę siódma edycja Narodowego Czytania.

- Przedwiośnie to, jak powiedział śp. prof. Tomasz Burek, powieść pytań, na które trzeba szukać odpowiedzi – mówił Prezydent Andrzej Duda, tłumacząc wybór lektury. – To powieść niezwykle ciekawa, niezwykle obrazująca takie specyficzne polskie losy – zaznaczył. Zdaniem Prezydenta Stefan Żeromski pokazuje w Przedwiośniu Polskę wielu kontrastów. Przypomniał, że jest tam wiele pytań, na które trudno znaleźć odpowiedź: w jakim kierunku zdążać, jaka ta Polska ma być, jaki powinien być ustrój. - Wiele tych pytań jest dzisiaj w Polsce aktualnych, dlatego właśnie ta powieść wydaje nam się tak ważna i w 2018 r. warto ją przypomnieć i przeczytać - zachęcał. - Niech będzie to lektura, która nas pochłonie – dodał.

Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda podkreślała, że Antologia Niepodległości zawiera bardzo ważne i cenne utwory w dziejach naszej literatury, naszej kultury. – To piękny, przekrojowy obraz naszej kultury i literatury narodowej – zaznaczyła. Wskazywała, że wybrane do Antologii utwory niosą szczególny przekaz, mają także swoją własną historię, która jest ściśle związana z dziejami naszego kraju. – Teraz, w XXI wieku to właśnie nasza narodowa literatura jest źródłem naszej duchowej siły, a także najważniejszym spoiwem naszej wspólnoty – zaznaczyła Małżonka Prezydenta RP.

W Antologii Niepodległości znajduje się również fragment Przedwiośnia Stefana Żeromskiego.

Pierwsza Dama zaprosiła do całorocznego czytania tekstów z Antologii Niepodległości, a także zaprosiła na kulminację akcji 8 września 2018 roku, kiedy będzie czytane Przedwiośnie Stefana Żeromskiego.

Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Została zainicjowana wspólną lekturą Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. W 2013 roku w całej Polsce odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, a podczas następnych edycji przeczytano kolejno: Trylogię Henryka Sienkiewicza oraz Lalkę Bolesława Prusa. W 2016 roku Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda rozpoczęli Narodowe Czytanie Quo vadis Henryka Sienkiewicza w warszawskim Ogrodzie Saskim. W całej Polsce i za granicą Quo vadis przeczytano w ponad 2200 miejscach. w 2017 roku lekturą Narodowego Czytania było Wesele Stanisława Wyspiańskiego.

Źródło (tekst i zdj.): http://www.prezydent.pl/kancelaria/narodowe-czytanie/narodowe-czytanie-2018/

 

Lista 44 tekstów Antologii Niepodległości


1.Józef Ignacy Kraszewski, Stara baśń, tom II, rozdz. 8.
2.Anonim, Bogurodzica.
3.Jan Kochanowski, Kto mi dał skrzydła, kto mię odział pióry… [w:] tegoż, Pieśni, ks. I, nr 10.
4.Mikołaj Sęp Szarzyński, Pieśń IV: O cnocie szlacheckiej [w:] tegoż, Rytmy abo wiersze polskie.
5.Piotr Skarga, Kazania sejmowe, [tu:] Kazanie wtóre: O miłości ku ojczyźnie i o pierwszej chorobie Rzeczypospolitej, która jest z nieżyczliwości ku ojczyźnie [fragment od słów: „Dwoje przedniejsze rozkazania, umierając Pan Jezus…”; do słów: „…zatonie, i z nim my sami poginiemy”].
6. Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki, [fragment: Rok Pański 1683; od słów: „Tak i wiedeńska forteca…”; do słów: „nie zapomniawszy jeszcze łaźni, którą im anno 1673 sprawił pod Chocimiem nad Dniestrem”].
7.Wespazjan Kochowski, Psalmodia polska, [tu:] Psalm XXVI: Pienie wdzięczności za zwycięstwo wiedeńskie.
8.Szymon Starowolski, Lament utrapionej Korony Polskiej [od początku aż po fragment poetycki włącznie].
9.Anonim, Odważny Polak na marsowym polu [pieśń konfederatów barskich].
10.Ignacy Krasicki, Święta miłości kochanej ojczyzny.
11.Franciszek Karpiński, Żale Sarmaty nad grobem Zygmunta Augusta, ostatniego polskiego króla z domu Jagiełłów.
12.Józef Wybicki, Pieśń Legionów Polskich we Włoszech.
13.Cyprian Godebski, Wiersz do Legiów polskich (1805).
14.Aleksander Fredro, Trzy po trzy [od początku utworu do słów: „Jeden z nich tylko wrócił do Francji – i na własnej grzędzie pędził w niedostatku dnie starości i cierpienia. Napoleona już nie było”].
15.Alojzy Feliński, Boże, coś Polskę.
16.Adam Mickiewicz, Do matki Polki.
17.Karol Boromeusz Hoffman, Wielki Tydzień Polaków, czyli opis pamiętnych wypadkóww Warszawie od dnia 29 listopada do 5 grudnia 1830 r., Warszawa 1830, tu: fragment o nocy belwederskiej, s. 23-32 (wyd. Warszawa 1915), [fragment od słów: „Dzień ten był 29 Listopada 1830 roku…”; do słów: „Dnia 30 Listopada, około godziny 8-ej rano powitaliśmy jutrzenkę oswobodzenia Polski”].
18.Adam Mickiewicz, Dziady cz. III, scena I [opowiadanie Sobolewskiego;
fragment od słów: „Czy nie ma nowin z miasta…”; do słów: „Nie tak świętą, ni wielką, lecz równie niewinną”].
19.Adam Mickiewicz, Księgi pielgrzymstwa polskiego, wstęp , rozdz. I-III, VI.
20.Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz, ks. XII [koncert Jankiela; fragment od słów: „Było cymbalistów wielu…”; do słów: „On, czapkę zdjąwszy, wodza rękę ucałował” (wersy: 642-761)].
21.Juliusz Słowacki, Grób Agamemnona.
22.Zygmunt Krasiński, Psalm miłości [wersy: 1-179; 378-431] [w:] tegoż, Psalmy przyszłości.
23.Cyprian Kamil Norwid, Moja piosnka II.
24.Eliza Orzeszkowa, Nad Niemnem, tom II, rozdz. IV [mogiła powstańców styczniowych; fragment od słów: „– Proszę stanąć i naokoło spojrzeć – głosem cichszym niż zwykle rzekł Jan”; do słów: „… wiecznego pod ziemią gorzenia i wyrzucania na świat niewidzialnych iskier?”].
25.Adam Asnyk, Póki w narodzie myśl swobody żyje.
26.Henryk Sienkiewicz, Potop, ks. II, rozdz. 14 [obrona Jasnej Góry].
27.Maria Konopnicka, Pieśń o domu.
28.Roman Dmowski, Myśli nowoczesnego Polaka [Wstęp].
29.Stanisław Wyspiański, Wyzwolenie [modlitwa Konrada, akt II; fragment od wersu 1348: „Pamiętam, niegdyś wchodziłem…”; do wersu 1509: „…błogosław czyn i rzeszę!”].
30.Józef Piłsudski, O wartości żołnierza Legionów, Lwów, 5 sierpnia 1923.
31.Leopold Staff, Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą!
32.Eugeniusz Małaczewski, Koń na wzgórzu, rozdz. IV.
33.Jan Lechoń, Piłsudski.
34.Stefan Żeromski, Przedwiośnie [fragment o „szklanych domach”; od słów: „Dlatego do Polski – mówił – że tam się zaczęła nowa cywilizacja”; do końca tego podrozdziału].
35.Kazimierz Wierzyński, Zstąp, Duchu Mocy.
36.Aleksander Kamiński, Kamienie na szaniec, rozdz.: Pod Arsenałem.
37.Krzysztof Kamil Baczyński, Mazowsze.
38.Czesław Miłosz, W Warszawie.
39.Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy św. na placu Zwycięstwa (Warszawa, 2 czerwca 1979).
40.Anonim, Postulat 22 [pieśń strajkowa z sierpnia 1980].
41.Andrzej Kijowski, Co się zmieniło w świadomości polskiego intelektualisty po 13 grudnia 1981 roku? [fragment od słów: „Czuliśmy to latem 1980 roku, że dzieje się coś, czego dotychczas nie było…”; do słów: „…i kochał ten charakter w innych i w sobie samym” [w:] tegoż, Rachunek naszych słabości.
42.Zbigniew Herbert, Raport z oblężonego miasta [wiersz z tomu pod tym samym tytułem].
43.Jarosław Marek Rymkiewicz, Rozmowy polskie latem 1983 roku [rozmowa z panią Żabką; fragment od słów: „Pani jest ze wschodu, pani Żabko…”; do słów: „To Mickiewicz ją obraził”].
44.Wojciech Wencel, Epigonia [wiersz z tomu pod tym samym tytułem].