2018-04-11
XLIX Sesja Rady Powiatu

XLIX Sesja Rady Powiatu

Porządek obrad XLIX sesji Rady Powiatu Pabianickiego, 12 kwietnia 2018 roku (czwartek) 12:00

W czwartek 12 kwietnia 2018, o godz. 12:00 w „Sali Kominkowej” Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2 odbędzie się XLIX sesja Rady Powiatu Pabianickiego.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XLIX Sesji Rady Powiatu Pabianickiego.
2. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
3. Przyjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2018 – 2025,
b) zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2018 rok.
4. Zamknięcie obrad XLIX Sesji RPP.