2018-04-11
Człowiek w ruchu

Człowiek w ruchu

18. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny

■ Prace należy nadsyłać do dnia 18 maja 2018
■ Uczestnicy: dzieci i młodzież w wieku od 5 do 19 lat
Cel Konkursu
- Inspiracją dla naszego konkursu są różne zachowania człowieka we wszelkich formach aktywności (taniec, balet, teatr, cyrk, muzyka, sport, rekreacja, itp.). Wiemy, że młody człowiek w indywidualny i bardzo osobisty sposób postrzega i odtwarza otaczającą go rzeczywistość. Różne formy aktywności - zarówno uprawiane jak i obserwowane dostarczają wielu emocjonalnych przeżyć, które dadzą się przełożyć na wrażenia estetyczne.
- Prace nadesłane na konkurs powinna cechować autentyczność i szczerość wypowiedzi. Mile widziane będą zaskakujące i nowe rozwiązania, operowanie skrótem myślowym, itp.
- Oczekujemy jak najwięcej radości, żywiołowości i wyobraźni w nadesłanych pracach, prezentacji własnego świata barw i form plastycznych.
Organizatorzy
- Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach

Więcej>>>