2018-03-28

Warsztaty ekologiczne

Organizator: Miejski Ośrodek Kultury w Konstantynowie Łódzkim, 20-27 marca 2018

<ZDJĘCIA>

Miejski Ośrodek Kultury w Konstantynowie Łódzkim w dniach 20-27 marca 2018r. zorganizował cykl warsztatów ekologicznych dla grup teatralnych, które wezmą udział w tegorocznym Przeglądzie Przedszkolnych i Szkolnych Przedstawień Teatralnych „Torowisko 2018” pod patronatem Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego. Tematem 12 warsztatów były zasoby naturalne a przede wszystkim woda jako dobrodziejstwo natury, sposoby jej oszczędzania czyli rozsądnego gospodarowania zasobami naturalnymi i jej obieg w przyrodzie. Zajęcia przeprowadzone metodami aktywizującymi grupę, z wykorzystaniem technik twórczego myślenia, zajęć ruchowych i plastycznych przeprowadziła Fundacja Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Odwiedziliśmy Przedszkole nr 1, Przedszkole nr 2, „Magnolki” „Pokaż Świat”, „Barwne Dzieci”, „Oliwkowy Gaj” oraz Szkoły Podstawowe nr 1, 2 i 5 w Konstantynowie Łódzkim.
Warsztaty zrealizowano w ramach projektu pn: „XXIV Przegląd Przedstawień Teatralnych z edukacji ekologicznej obejmujący problematykę zrównoważonego korzystania z zasobów naturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki ochrony wód i gospodarki wodnej skierowany do mieszkańców województwa Łódzkiego” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Aleksandra Lobka
<Aktualizacja: 2018-04-12>