2018-04-11
Pół wieku z cenzurą

Pół wieku z cenzurą

Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk istniał 44 lata

Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk, od 1981 Główny Urząd Kontroli Publikacji i Widowisk – centralny urząd cenzury państwowej w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej został utworzony w 1946 (pierwotnie, od 19 stycznia 1945, pod nazwą Centralne Biuro KPPiW), który zajmował się kontrolą i weryfikacją publikacji prasowych, radiowych i telewizyjnych, wydawnictw książkowych, filmów, spektakli teatralnych, widowisk oraz wystaw.

11 kwietnia 1990 r. Sejm uchwalił ustawę o uchyleniu ustawy o kontroli publikacji i widowisk, zniesieniu organów tej kontroli oraz o zmianie ustawy - Prawo prasowe.
Ustawa zaczęła obowiązywać od 5 czerwca 1990 roku.
Błażej Torański w swojej książce „Knebel. Cenzura w PRL-u.” przybliża funkcjonowanie cenzury w PRL-u. Książka zawiera wywiady z 21 rozmówcami: dziennikarzami, reżyserami, grafikami, kompozytorami, artystami i literatami, odsłaniającymi kulisy swoich kontaktów z cenzurą. Ujawniają mechanizmy, dzięki którym władza potrafiła skutecznie zmusić twórców do trudnych ustępstw, a wielu nawet do współpracy.
Największym zwycięstwem cenzury PRL-u było wmówienie zainteresowanym, że właściwie nie istnieje – choć przenikała wszystkie aspekty życia.

Ustawa z dnia 11 kwietnia 1990 r. o uchyleniu ustawy o kontroli publikacji i widowisk, zniesieniu organów tej kontroli oraz o zmianie ustawy - Prawo prasowe.
Tekst aktu:
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19900290173/T/D19900173L.pdf

Tekst ogłoszony:
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19900290173/O/D19900173.pdf

Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 1990-05-07
Data wydania: 1990-04-11
Data wejścia w życie: 1990-06-05
Data obowiązywania: 1990-06-05