2018-04-17
15 milionów wejść

15 milionów wejść

Na początku kwietnia liczba czytelników Biblioteki Cyfrowej - Regionalia Ziemi Łódzkiej przekroczyła 15 milionów wejść.

Biblioteka Cyfrowa – Regionalia Ziemi Łódzkiej została uruchomiona przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi w grudniu 2008 roku. Obecnie jest na 9 miejscu pod względem ilości wprowadzonych publikacji w Federacji Bibliotek Cyfrowych.
Liczba publikacji zamieszczonych w BC-RZŁ wynosi obecnie 81107. 99% wszystkich publikacji znajdujących się w BC RZŁ stanowią gazety i czasopisma. Pozostałe zbiory to: książki, pocztówki, rękopisy, mapy i plany, sprawozdania, jednodniówki, albumy, fotografie, informatory.
W zasobach BC-RZŁ znajduje się bardzo bogaty zasób prasy łódzkiej, w tym m. in.: najstarsza gazeta łódzka „Łódzkie Ogłoszenia - Lodzer Anzeiger” (1863–1865), „Dziennik Łódzki: pismo przemysłowe, handlowe i literackie” (1883/84–1892), „Rozwój” (1897-1931), „Prąd (1931-1933), „Goniec Łódzki” (1904-1905), „Nowy Kurier Łódzki” (1916-1917), „Gazeta Łódzka” (1913-1918).
Zainteresowanie Biblioteką Cyfrową - Regionalia Ziemi Łódzkiej odzwierciedla wzrost odwiedzin jej stron, od 102 tys. odwiedzin w roku 2009 do ponad 3 mln. 580 tysięcy w roku 2016. W okresie od grudnia 2008 r. do września 2017 r. zarejestrowano ponad 13 mln. 500 tys. wejść na stronę BC-RZŁ. Na początku kwietnia liczba czytelników przekroczyła 15 milionów wejść.
Obecnie najczęściej czytanymi publikacjami BC-RZŁ są:
•Odgłosy : tygodnik społeczno-kulturalny. 1989-12-24/31 R. 32 nr 52/53
•Echo. 1936-03-12 R. 12 nr 72
•Express Wieczorny Ilustrowany. 1932-06-23 R. 10 nr 174
•Dziennik Łódzki : pismo przemysłowe, handlowe i literackie. 1892-04-06 R. 9 nr 76
•Express Wieczorny Ilustrowany. 1932-05-23 R. 10 nr 143
•Odgłosy : tygodnik społeczno-kulturalny. 1981-04-05 R. 24 nr 14
•Helmolda Kronika Sławiańska z XII wieku
•Express Wieczorny Ilustrowany. 1927-07-08 R. 5 nr 188
•Pabianice, Rzgów i wsie okoliczne: monografia historyczna dawnych dóbr Kapituły Krakowskiej w sieradzkiem i łęczyckiem
•Wspomnienia z lat ostatnich : (1908-1932)
BC-RZŁ można znaleźć pod linkiem http://bc.wbp.lodz.pl/dlibra
<Materiał Biura Promocji WBP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi>