2018-04-26
Na Siwaberek najbliżej ulicą Kaczeńcową

Na Siwaberek najbliżej ulicą Kaczeńcową

----------------------------------------------------sygnały

Mieszkańcy ulicy Kaczeńcowej sygnalizują naszej redakcji, że chcą chodzić na Siwaberek najkrótszą tradycyjną trasą. Mostek na Jasieńcu jest ciągle niszczony. Mieszkańcy wiedzą przez kogo. I uważają, że to świadome niszczenie im najkrótszej drogi spacerowej na ulubioną górkę powstałą na miejscu dawnego grodziska Rszew. Mieszkańcy informowali o tym urząd miejski. Czy władze gminy mają im coś do wyjaśnienia?
Latarnik