2018-04-29
Zaniepokojenie smogiem

Zaniepokojenie smogiem

----------------------------------------------------sygnały

Mieszkańcy Konstantynowa Łódzkiego narzekają na smog. Kierują uwagi do urzędu miejskiego. Sygnalizują naszej redakcji, że ma to miejsce w wielu rejonach naszego miasta. Nie są zadowoleni z reakcji władz miasta, ale sami nie są precyzyjni w określeniu adresów domostw zanieczyszczających powietrze.
Niektóre gminy w Polsce inwestują w autonomiczne czujniki do monitorowania jakości powietrza. Lokalne systemy będą prezentować dane o ilości pyłów zawieszonych w czasie rzeczywistym. Pozwolą też prognozować stężenie rakotwórczych pyłów na 24 godziny do przodu, co pozwoli ostrzec mieszkańców przed niebezpieczeństwem. Te gminy nie chcą czekać na pozwy, które mogą wpłynąć do sądów przeciwko nim. Już takie pisma z zarzutami o naruszenie dóbr osobistych skierowały do sądów osoby publiczne – mieszkańcy Warszawy i Krakowa. Pozwani to stołeczny ratusz i Skarb Państwa.
Czy naszą gminę może też spotkać podobna procedura za nieskuteczne działania i zbyt opieszałą walkę władz z zanieczyszczeniami?
Latarnik