2018-05-01

Czy tak zostanie na wiele lat?

<ZDJĘCIA>
■ Na ulicy Sucharskiego był szeroki chodnik pomiędzy pasami zieleni oraz wąski pas chodnika bezpośrednio przy budynkach. Jest parking i wąski chodnik.
■ Stan pasa chodnikowego (a właściwie jego sąsiedztwo), który pozostał po remoncie w „rejonie obsługiwanych budynków odcinka ul. Sucharskiego” bezpośrednio przy tych budynkach na pewno nie zadowala konstantynowian.
Szeroki chodnik na ul. Sucharskiego w Konstantynowie Łódzkim w sąsiedztwie budynków handlowych znajdujący się między pasami zieleni był od lat w bardzo złym stanie. Wymagał naprawy, ale remontu nie było mu dane doczekać. Został zlikwidowany razem z pasami zieleni (też w złym stanie). W marcu i kwietniu 2018 powstał w tym miejscu parking dla 25 samochodów osobowych. Teraz pieszym pozostał wąski pas chodnikowy leżący bezpośrednio przy budynkach.
Stan pasa chodnikowego (a właściwie jego sąsiedztwo), który pozostał po remoncie w „rejonie obsługiwanych budynków odcinka ul. Sucharskiego” bezpośrednio przy tych budynkach na pewno nie zadowala konstantynowian. I co ważniejsze, stwarza niebezpieczeństwo urazów dla korzystających z chodnika. Szczególnie narażone są dzieci.
Zakres robót obejmował również przebudowę chodników. Termin zakończenia robót budowlanych w rejonie parkingu upłynął w połowie kwietnia. Czy tak zostanie na wiele lat?
Bernard Cichosz