2018-05-02
Konstantynów (nie)kulturalny

Konstantynów (nie)kulturalny

Wydatki JST na kulturę w latach 2015-2016 (2010-2014)

W najnowszym Rankingu wydatków JST na kulturę w latach 2015-2016 Konstantynów Łódzki, w kat. GMIN MIEJSKICH, uplasował się w końcówce stawki w kraju (204 na 237) i w dolnej połówce stawki województwa łódzkiego (10 na 15). Wcześniej w poprzednim rankingu za lata 2010-2014 pozycja naszego miasta była na tym samym poziomie, zarówno w kraju (214. wśród 237), jak i w województwie łódzkim (10. wśród 15). Można wiec stwierdzić, że nasze miasto w ostatnich latach oszczędza na kulturze. Przy utrzymującym się od kilku lat bardzo wysokim zadłużeniu naszego miasta trudno będzie zwiększyć wydatki na finansowanie działań i inwestycji kulturalnych.
W 2016 roku polskie samorządy wydały na kulturę nieco ponad 6,6 mld zł, blisko 300 mln mniej niż rok wcześniej. Pieniądze te trafiają do teatrów, muzeów, bibliotek, ale największą pulę otrzymują domy kultury.
Justyna Kamińska w artykule Ranking: Jak samorządy inwestują w kulturę w dwutygodniku „Wspólnota” (www.wspolnota.org.pl/, 12.04.2018) podaje: – W ostatnich 14 latach średnie roczne wydatki gmin na kulturę wyniosły ponad 5,5 mld zł. Rekordowy był rok 2014, kiedy przekroczyły 7,5 mld zł i były trzykrotnie wyższe niż w 2001 roku. Jednak już w roku 2015 spadły do 6,9 mld zł, a w roku następnym o kolejne trzysta milionów, osiągając 6,6 mld zł. Choć sumy wydają się niemałe, procentowy udział wydatków na kulturę w budżetach JST jest niewielki. W 2015 roku było to niespełna 3,5 proc, a w 2016 roku – 3,2 proc.
Wkrótce więcej w artykule Nasze miasto oszczędza na kulturze.
Bernard Cichosz