2018-05-09
Sensacyjne pytania radnych opozycji

Sensacyjne pytania radnych opozycji

Interpelacja Klubu Radnych Wspólny Konstantynów z dnia 27 kwietnia 2018 w sprawie wynagrodzenia Burmistrza.

Wczoraj (2018-05-08) w BIP-ie gminy Konstantynów Łódzki opublikowano interpelację radnych opozycji z 27 kwietnia 2018 w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego. Na odpowiedź burmistrz ma czas do 27 maja 2018.
Radni: Gabriela Szczepaniak, Jadwiga Czekajewska, Jacek Jakubowski, Włodzimierz Jędrasik, Michał Paśnicki i Konrad Sudra kończą tę interpelację sensacyjnymi pytaniami:
1.Na jakiej podstawie prawnej jest wypłacane Pańskie wynagrodzenie?
2.Kto i na jakiej podstawie określił wysokość wypłacanego Panu comiesięcznego wynagrodzenia?
Z treści interpelacji może wynikać, że radni mają wątpliwości czy wszystkie wymagane prawem procedury zostały spełnione przy ustaleniu wynagrodzenia burmistrzowi (wysokość wynagrodzenia burmistrza ustala rada miejska, w drodze uchwały). Może to dotyczyć wypłaconej już kwoty ponad 1 miliona złotych. Wkrótce więcej.
BC