2018-05-11
Ostatnie dni dla stowarzyszeń zwykłych

Ostatnie dni dla stowarzyszeń zwykłych

Ustawa o zmianie ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1923)

Stowarzyszenia zwykłe zarejestrowane przed dniem 20 maja 2016 roku, po wejściu w życie przepisów nowelizacji ustawy mogą:
1.dostosować swoje regulaminy i zasady działania do nowych przepisów i uzyskać wpis do nowej ewidencji prowadzonej przez starostę (art. 8): w tym przypadku stowarzyszenia uzyskają ułomną osobowość prawną – czyli staną się stowarzyszeniami zwykłymi w rozumieniu nowych przepisów. Dostosowując regulaminy będą mogły w różnym stopniu skorzystać z możliwości, jakie oferuje nowelizacja ustawy. Stowarzyszenia zwykłe działające na podstawie przepisów dotychczasowych są obowiązane dokonać wpisu do ewidencji w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizacji. Ostateczny termin na uzyskanie wpisu do ewidencji przypada na dzień 20 maja 2018 roku. Dopóki nie dokonają wpisu, działają na podstawie starych zasad
albo
2.nie dostosowywać regulaminów i nie uzyskiwać wpisu: stowarzyszenie zwykłe, które w wyznaczonym terminie nie uzyska wpisu do ewidencji zostanie rozwiązane z mocy prawa (art. 10). Nie będzie miało znaczenia ani to, że stowarzyszenie prężnie działa, ani to, że założono je np. 20 lat temu. Ustawa określa jasno: brak wpisu równa się rozwiązaniem stowarzyszenia z mocy prawa.

 

W Dzienniku Ustaw z dnia 19 listopada 2015 r. opublikowano ustawę o zmianie ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015r poz. 1923). Najważniejsze przepisy zaczęły obowiązywać od 20 maja 2016 r. Termin na dostosowanie się do niektórych zmian mija 20 maja 2018 roku.