2018-05-10

Obieg wody w przyrodzie

Wyjazdy edukacyjne dla dzieci z konstantynowskich przedszkoli i szkół.

<ZDJĘCIA>

Miejski Ośrodek Kultury w Konstantynowie Łódzkim zorganizował 12 wyjazdów edukacyjnych dla dzieci z konstantynowskich przedszkoli i szkół. Dzieci i młodzież poznały obieg wody w przyrodzie. Na początek w Stacji Uzdatniania Wody w Ignacewie dowiedzieliśmy się skąd początek bierze każda kropla wody w konstantynowskich kranach. Z jakiej głębokości jest czerpana, jakie urządzenia pompują ją i uzdatniają. Kolejną częścią wyjazdu była Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi. Poznaliśmy proces mechanicznego oczyszczania, pracowite bakterie i powrót czystej wody do rzeki Ner. W ten sposób prześledziliśmy drogę wody od jej ujęcia do powrotu na łono natury. Odbiorcami wyjazdów byli uczestnicy grup teatralnych, które wezmą udział w tegorocznym Przeglądzie Przedszkolnych i Szkolnych Przedstawień Teatralnych „Torowisko 2018” z placówek: Przedszkole nr 1, Przedszkole nr 2 (dwie grupy), Niepubliczne Przedszkola: „Pokaż Świat”, „Oliwkowy Gaj”, „Barwne Dzieci” „Magnolki”, grupa przedszkolna ze Szkoły Podstawowej nr 5, Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 5 (3 grupy) w Konstantynowie Łódzkim.


Wyjazdy zorganizowano ramach projektu pn.: „XXIV Przegląd Przedstawień Teatralnych z edukacji ekologicznej obejmujący problematykę zrównoważonego korzystania z zasobów naturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki ochrony wód i gospodarki wodnej skierowany do mieszkańców województwa Łódzkiego" dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

 

Koordynatorzy projektu:
Aleksandra Lobka
Mariusz Augustyniak