2018-05-16
Komisja Budżetu i Finansów oraz Komisja Infrastruktury Społecznej

Komisja Budżetu i Finansów oraz Komisja Infrastruktury Społecznej

Wspólne posiedzenie, 17 maja 2018 (czwartek) 14:30

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Infrastruktury Społecznej odbędzie się 17 maja 2018 roku (czwartek) o godz. 14:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim przy ulicy Zgierskiej 2 (parter) z następującym porządkiem obrad:
1)otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad i protokołów z poprzedniego posiedzenia poszczególnych Komisji,
2)zaopiniowanie projektów uchwał RM w sprawie:
a)zmiany Uchwały nr XLII/328/17 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2018,
b)wprowadzenia regulaminów korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w „Ośrodku Nad Stawem” przy ulicy Łaskiej 64/66 w Konstantynowie Łódzkim.
3)różne.