2018-05-16
XLVI sesja Rady Miejskiej

XLVI sesja Rady Miejskiej

Porządek obrad nadzwyczajnej, XLVI sesji Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim, 17 maja 2018 roku (czwartek) 15:00

W czwartek 17 maja 2018 roku o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Zgierskiej 2 (parter) odbędzie się nadzwyczajna, XLVI sesja Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim.
Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie nadzwyczajnej sesji.
2.Wyznaczenie sekretarza obrad.
3.Przyjęcie porządku obrad.
4.Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Uchwały nr XLII/328/17 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2018,
b) wprowadzenia regulaminów korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w „Ośrodku Nad Stawem” przy ulicy Łaskiej 64/66 w Konstantynowie Łódzkim.
5.Zamknięcie XLVI (nadzwyczajnej) sesji.